Aanvullende informatie demonstratie

 

Op zaterdag 6 mei zal er een demonstratie plaatsvinden in Breda vóór legalisatie van e-mobiliteit in Nederland. Georganiseerd door LegaalRijden, die namens consumenten in Nederland strijd voor wetving. Nederland loopt achter ten opzichte van de rest van de wereld, met tenminste 17 EU-lidstaten waar deze handige voertuigen al jaren zijn toegestaan.

Graag nodigen wij de pers uit om verslag te maken van de demonstratie. De deelnemers van de demonstratie zullen onder politie begeleiding een route rijden door het centrum van Breda. Dit zal tevens de grootste ‘groupride’ zijn van heel Europa.

Legaalrijden komt op voor gebruikers van persoonlijke mobiliteit zoals e-steps, elektrische skateboards en eenwielers zoals de Onewheel. Deze Lichte Elektrische Voertuigen (LEV) zijn nu nog in Nederland verboden en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is meer bezig om deze voertuigen van de weg te houden dan ze toe te staan. Vreemd want het een duurzame en slimme vorm van mobiliteit, emissievrij, betaalbaar, toegankelijk, gezond en schoon vervoer. In het buitenland zijn LEV gebruikers jaloers op de Nederlandse infrastructuur en fietspaden. Wat staat wetgeving in de weg?

Deelsteps

Vreemdgenoeg worden via het ministerie van I&W wel Hackatons georganiseerd voor de (buitenlandse) leveranciers van deelsteps. Vormen van mobiliteit waar aantoonbaar ellende van komt. Daarbij verdwijnt de opbrengst van de verhuur naar het buitenland. Opvallend is ook dat de leveranciers van deelsteps een voorstel hebben gedaan voor een pilot in Nederland van 1 jaar volgens Duits model. Dat kan betekenen dat e-steps en andere LEV’s bij persoonlijk gebruik niet op de openbare weg mogen maar dat de huursteps met een nummerbod wel toegang krijgen in Nederland. Een half jaar geleden lieten Bird, Lime, VOI en TIER ons nog weten dat ze tegen het Duitse model zijn omdat je daarmee ook andere LEV gebruikers uitsluit. Ze vonden net als ons het Belgische model ook beter en zouden het uit hun position paper verwijderen. Blijkbaar is er onder druk van het ministerie van I&W toch voor het Duitse model gekozen. Niemand wil het en zelfs in Duitsland hebben ze er spijt van omdat je daarmee heel veel andere LEV gebruikers uitsluit.

Onderzoeken

Het ministerie van I&W heeft via het TNO een wetenschappelijk onderzoek over LEV’s laten opstellen waarbij vooral Alie Express en een Google zoekmachine is geraadpleegd maar niet is gesproken met gebruikers en Nederlandse deskundigen op het gebied van LEV’s. Daarnaast worden er misleidende rapporten van onderzoeksbureaus naar Tweede Kamerleden gestuurd die opgeleukt zijn met afbeeldingen van zelfontbrandend Hoverboard kinderspeelgoed van €200 waarvan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2018 al zei dat ze niet meer verkocht mogen worden vanwege brandgevaar. Tweede Kamerleden leden denken door dit soort rapporten dat hoverboards LEV’s zijn, terwijl het speelgoed is wat nooit op de openbare weg moet gaan rijden.

Enquetes onder LEV gebruikers die niemand kent

Er zijn in opdracht van het ministerie van I&W enquetes gehouden onder 150 LEV gebruikers die niemand in onze community van meer dan 16.000 mensen kent. LEV’s worden neergezet als gevaarlijk en kinderspeelgoed terwijl het tegendeel waar is bij persoonlijk gebruik.

Lobby Fietsersbond

De directeur van de Fietsersbond, Saskia Kluit die toevallig ook nog eens senator is in de Eerste Kamer voor GroenLinks zet LEV gebruikers met haar achterban weg als een gevaar op de weg terwijl het aantal ongevallen bij persoonlijk gebruik van LEV’s aantoonbaar nihil is. Onlangs zei ze in een interview bij BNR Nieuwsradio nog dat e-steps maar 3 tot 6 maanden meegaan, daarna zijn ze versleten. De komst van LEV’s zou volgens mevrouw Kluit ook zorgen voor een stijging van de zorgkosten. Gebruik van LEV’s is slecht voor de gezondheid, zorgt voor overgewicht, mensen bewegen minder en zorgt voor een toename van de nu al enorme stijgende zorgkosten. Dat de daadwerkelijke toename in de zorgkosten zit in het massaal verongelukken van luchtfietsende ouderen op e-bikes is de directeur van de Fietsersbond blijkbaar ontgaan.

Verboden voertuigen

Als je nu met een elektrisch skateboard of een eenwieler zoals de Onewheel op de openbare weg gaat rijden riskeer je volgens de Overheid een boete van €260. Bij een volgende overtreding kan de politie je voertuig in beslag nemen. In de praktijk zien we dat gebruikers bij een eerste overtreding al een boete krijgen van meer dan €410 en/of dat hun voertuig in beslag wordt genomen en vernietigd. Sommige voertuigen duiken nadat ze vernietigd zijn ineens spontaan weer op via externe veiling websites in opdracht van de Domeinen. Dat zijn vooral de goedkopere exemplaren. De duurdere exemplaren ter waarde van zo’n €1700 per stuk worden wel vernietigd. Het is alsof je een Lada gaat veilen en een Bentley laat vernietigen. Wij kunnen het niet geloven.

Eenwielers

Bij eenwielers zoals een Onewheel zien we steeds vaker dat ze na inbeslagname worden teruggegeven. Dit komt omdat een eenwieler niet onder een voertuig categorie valt. Een voertuig heeft volgens Europese richtlijnen maar ook de Nederlandse meer dan 1 wiel.

E-step

E-steps die niet gekeurd zijn worden vrijwel altijd direct in beslag genomen. De laatste tijd is er wel een klein lichtpuntje en zien we ook dat eigenaren eerst een waarschuwing krijgen. Niet zo vreemd want ze zijn op elke straathoek te koop en er staat vrijwel nooit bij dat ze niet zijn toegestaan op de openbare weg. Dat komt omdat ze niet niet gekeurd zijn. In vrijwel geen enkel land doen ze dat maar alleen in Nederland moet je een e-step laten keuren voordat je er mee op de openbare weg mag rijden. De eisen zijn zo absurd streng dat vrijwel geen een e-step voldoet aan de Nederlandse eisen. Diegene die wel gekeurd zijn wil niemand en vallen onder de categorie waar niemand op gezien wil worden.

Waarom demonstreren?

Er is nauwelijks hoor en wederhoor zodat we de fabels over LEV’s niet kunnen weerleggen met feiten. Bij persoonlijk gebruik (OWNED) zijn het aantal ongevallen nihil. Dat lezen we nergens terug in de rapporten van de overheid. De focus ligt op gevaarlijk, speelgoed, gevaar op de weg. Het is onzin maar de gebruikers worden niet gehoord. Uit eigen onderzoek via een uitgebreide remtest blijkt dat de remweg van een PLEV korter is dan die van een fiets, de remweg van een budget e-step is 4 meter en 46 centimeter, bijna de helft van de remweg van een fiets. Dat lezen we nergens in de rapporten terug. Fietsers en e-bikes mogen in Nederland onverzekerd rondrijden. LEV’s mogen niet de weg op omdat ze onverzekerd zijn terwijl ze vergelijkbare snelheden halen als fietsers.

Nationale Toelatingskader voor LEV’s

Het nieuwe Nationale Toelatingskader voor Lichte Elektrische Voertuigen (LEV’s) van de overheid heeft in beginsel de voorkeur voor Europese toelatingsregels . Het Nederlandse kader moet aansluiten op het Europese kader. In tenminste 18 EU-lidstaten rijden inmiddels al elektrische skateboards, e-steps en eenwielers zoals de Onewheel rond. Een nieuw Europees kader zou ook kunnen betekenen dat veel van deze voertuigen niet meer mogen rondrijden. Als we als voorbeeld kijken naar de verkoop van PLEV’s in 2019 in Frankrijk dan hebben we het over 263.137 LEV’s die zijn verkocht voor persoonlijk gebruik. 232.749 e-steps, 26,207 elektrische skateboards, 4181 eenwielers zoals de Onewheel met een gezamenlijke waarde van 117 miljoen euro. Daarvan is niks gekeurd en dan hebben we het allen nog maar over Frankrijk. In tenminste 17 EU-lidstaten rijden deze LEV’S ook al rond en zijn zeer populair. Nieuwe Europese toelatingsregels zou betekenen dat honderd duizenden LEV’s ineens niet meer mogen rondrijden. Het lijkt ons ondenkbaar omdat landen zoals Italië en Spanje in deze corona tijd subsidie geven op de aanschaf van een LEV. Nieuwe Europese regels gaan die vervoermiddelen dan weer uitfaseren? Het lijkt ons geld verbranden en als Europa regels gaat opstellen kan de legalisatie van LEV’s in Nederland nog wel jaren duren.