Brief Legaalrijden toegevoegd aan stukken Tweede Kamerleden voor voorbereiding wetsvoorstel

Naast de berichten die je hier leest proberen we ook jullie wensen kenbaar te maken bij de overheid. Onze contacten met het ministerie van I&W zijn erg prettig maar het blijft toch lastig om Tweede Kamerleden te bereiken.

Vanmorgen ontvingen we een brief van de griffier van de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Wij hoopten op een uitnodiging voor een rondetafelgesprek maar het was een bevestiging dat de onderstaande brief is ontvangen door de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat en is besproken. De commissie heeft besloten dat de brief informatie bevat die gebruikt kan worden bij het wetsvoorstel wijziging van wegenverkeerswet 1994 i.v.m. laten vervallen van mogelijkheid tot aanwijzen van bijzondere bromfietsen en mogelijk maken van implementatie van kader voor lichte elektrische voertuigen (36269). De Kamerleden kunnen onze brief lezen ter voorbereiding. Kamerleden maken zelf een keuze wat zij met de informatie doen en hoe zij de informatie gebruiken.

Qua timing zitten we goed want aanstaande dinsdag spreekt de commissie Infrastructuur en Waterstaat al in een besloten of in een schriftelijk overleg over het wetsvoorstel. Voordat een wetsvoorstel besproken wordt in de grote vergaderzaal van de Tweede Kamer vindt er eerst een schriftelijke voorbereiding plaats; het verslag is de eerste stap van de Kamer. Dit verslag helpt de indiener om vragen die het wetsvoorstel heeft opgeroepen te beantwoorden, en om te zien welke belangen er aan de orde zijn. De inbreng voor dit verslag waaronder onze brief wordt bij de griffier aangeleverd die de stukken samenvoegt tot een verslag.

Nu maar hopen dat de Tweede Kamerleden dit weekend een gaatje kunnen vinden om de onderstaande brief te lezen die nu dus ook tussen hun kamerstukken zit ter voorbereiding van de (besloten) vergadering van volgende week:

Geachte leden van de vaste kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat,

Terwijl er nog een internet consultatie loopt over de wenselijkheid om de RDW aan te stellen als keuringsinstantie gaat u morgen al over de parlementaire behandeling overleggen. Uit ons onderzoek blijkt dat er een meerderheid van (toekomstige) LEV gebruikers is die tegen deze keuringen is en dreigen nu vergeten te worden in het beleid.

Keuringen? 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil (net als nu) de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) als onafhankelijke goedkeuringsinstantie aanstellen voor het toelaten van bijzondere bromfietsen. De RDW moet alle Lichte Elektrische Voertuigen zoals de e-step beoordelen voordat ze de openbare weg op mogen. Goedgekeurde voertuigen krijgen in het nieuwe LEV-kader een
nationale typegoedkeuring.

Keuringen houden veilige LEVs ook van de weg

Nederland is vrijwel het enige land ter wereld die Lichte Elektrische Voertuigen (LEVs) zoals de e-step keurt. Duitsland doet dat ook maar in een andere vorm en Duitse e-steps die in Duitsland wel mogen rondrijden komen in Nederland niet door de keuring. Nederlandse Leveranciers die dat geprobeerd hebben zijn inmiddels al failliet gegaan. De minister zegt steeds dat fabrikanten hun LEVs kunnen laten keuren voor toetaling tot de openbare weg. De meeste fabrikanten die wij hebben gesproken zien daar het nut niet van. Hun afzetmarkt ligt in de rest van de wereld en LEVs zijn daar niet aan te slepen. Exclusief hun LEVs aanpassen voor de eisen van de Nederlandse markt is geld verbranden en dus niet interessant.

E-step gelijkstellen aan een brommer? 

Als je kijkt naar de historie van de keuringen van LEVs die de overheid bijzondere bromfietsen noemt dan snap je ook meteen wat er niet klopt. De overheid wil een e-step gelijkstellen aan een snor of bromfiets. In de rest van de wereld stellen ze een e-steps en LEVs zonder stuur gelijk aan een fiets.

Geschiedenis herhaalt zich

Het is ook niet voor het eerst dat Nederland dit doet want eerder gebeurde dit ook al met de bromfiets. Nederlandse bromfietsen moesten kunnen fietsen anders kam je niet door de keuring. Functioneel totaal nutteloos. Fabrikanten konden alleen maar Brommers op de markt brengen met trappers. Deze waren daardoor ook duurder in NL. Dit dreigt nu weer te gebeuren.

Het wiel is al uitgevonden en de regelgeving ook

In Europese landen zoals België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Zweden, Portugal, Spanje, Finland, Denemarken, Noorwegen, Oostenrijk, Griekenland, Tsjechië, Hongarije, Italië, Polen, Zwitserland, Roemenië etc, etc waar ze e-steps en LEVs zonder stuur niet keuren gaat de verkoop via zelfregulering en dat werkt prima. Gebruikers kunnen hun LEV ook gewoon verzekeren via een aansprakelijkheidsverzekering (AVP) net als een fiets.

De voertuigen die de afgelopen jaren door de RDW-keuring zijn gekomen wijken ook enorm af van de huidige slimme vormen van vervoer en zijn ook niet veiliger. Het is nu nog onduidelijk wat voor normen de RDW gaat hanteren voor de toekomstige keuringen. Gezien de historie van de keuringen en de onmogelijkheid om LEVs van nu door de keuring te krijgen lijkt ons de RDW niet de juiste instantie daarvoor. Geen keuringen klinkt misschien eng maar het wiel (zelfregulering) is al uitgevonden in 21 landen in Europa.

Andere vormen van slim en veilig vervoer uitgesloten

Andere vormen van slim elektrisch vervoer zoals de Onewheel, EUC en het elektrisch skateboard zijn vooralsnog uitgesloten van het LEV-kader en daarmee ook de keuringen. Dit soort voertuigen rijden in Europa nu al in 21 landen rond zonder noemenswaardige problemen. Ook zijn de ongevallen met dit soort LEVs nihil. Cora van Nieuwenhuizen zij altijd het mag als het veilig kan. Dat klopt helaas niet want aantoonbare veilige LEVs zonder stuur zijn vooralsnog uitgesloten van de keuringen.

Vriendelijke groet,

Hector Nieman
Legaalrijden.nl

namens inmiddels 23.000 toekomstige LEV gebruikers zoals de e-step, Onewheel, EUC en het elektrisch skateboard.

Legaalrijden is niet verbonden aan leveranciers van LEVs en werkt op vrijwillige basis namens (toekomstige) gebruikers van Lichte Elektrische Voertuigen.

Onderzoek Legaalrijden:

Uit een representatieve peiling van Legaalrijden onder 1700 huidige en toekomstige LEV gebruikers blijkt dat er een meerderheid is die niet wil dat de RDW elektrische steps gaat keuren:

Willen jullie dat e-steps door de RDW gekeurd worden? 45% Ja / 55% nee

Opvallend is ook dat gebruikers hun LEV zoals de e-step willen verzekeren als een fiets:

Wil je, je LEV net zo verzekeren als je fiets? 83% ja / 17% nee

13 REACTIES

 1. Heel goed dit! Hopelijk zien de Kamerleden in dat dit een slecht wetsvoorstel is. Het is grotendeels opgesteld vanuit de RDW die een belang heeft bij de keuringen. Gebruikers, leveranciers en fabrikanten zijn allemaal tegen. Het is Maoïstische wetgeving waar zelfs de SP tegen is.

  • Verslag van 31-1-2023
   https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2023D03670

   Weer oude wijn in nieuwe zakken. Ik lees al 2 tot 3 jaar zelfde reacties en vragen van andere 2e kamer leden. Echt bedroevend.

   “De leden van de SP-fractie verbazen zich over de hoeveelheid werk die de regering steekt in de uitvoering van toelating van lichte elektrische voertuigen (hierna: LEVs) op de openbare weg. Deze leden delen de opvatting dat legalisatie en duidelijke normen nodig zijn, maar zijn van mening dat de regering onnodig zware middelen gebruikt om dat doel dichterbij te brengen.”

spot_img

Gerelateerd

Grachtengordel probleem met fatbikes is nu landelijk

In Amsterdam en Haarlem zijn er veel problemen met...

Gaan jullie nog stemmen?

Elektrische voertuigen worden in verkiezingsprogramma’s benoemd maar dan vooral...

Legale e-step krijgt kenteken

De ministerraad heeft vandaag ingestemd met de invoering van...

Eerste Kamer wil LEVs niet gelijkstellen aan een e-bike

De Eerste Kamer stemde vandaag tegen de BBB motie...

Begrensde fatbike tot 25 KM/u nog steeds verboden

Inmiddels zien we steeds minder fatbikes op de weg...