CDA wil e-steps alleen op de weg als het aantal verkeersdoden en slachtoffers niet toeneemt

Gisteren en vandaag was de begrotingsbehandeling Infrastructuur en Waterstaat in de Tweede Kamer. Barry Madlener van de PVV en Jaco Geurts van het CDA stelden vragen over het LEV-kader.

Minister Barbara Visser beantwoorde de vragen over het LEV-kader niet in haar termijn in de Tweede Kamer maar deed dit schriftelijk:

Vraag Barry Madlener van de PVV:

Waarom gaan we innovaties zoals de e-steps niet omarmen? Kan de minister deze e-steps legaliseren?

Antwoord minister Barbara Visser:

Op dit moment kunnen e-steps al aangewezen worden via de Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen, waarbij verkeersveiligheid voorop staat. De aanwijzing van e-steps vereist een zorgvuldig proces waarin de experts, de RDW en SWOV, een belangrijke rol hebben. Er ligt nu een aantal aanvragen bij de RDW . Als de RDW positief adviseert kan IenW een e-step aanwijzen als bijzondere bromfiets. Deze werkwijze wordt voortgezet met het nieuwe LEV-kader.

Vraag Jaco Geurts van het CDA:

Kan minister toezeggen dat categorie 1b voertuigen alleen de openbare weg op mogen als volstrekt helder is dat de verkeersveiligheid voldoende kan worden geborgd en de verwachting is dat het aantal verkeersdoden en slachtoffers niet toeneemt?

Antwoord minister Barbara Visser:

Bij toelating van voertuigen tot de weg staat de veiligheid voorop. Daarnaast wordt gekeken in welke context, zoals de plaats op de weg en leeftijd, het voertuig gebruikt mag worden. Het oordeel over de veiligheid behoort bij de experts te liggen. Dit is ook in lijn met de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Zo weten mensen dat de voertuigen die zij aanschaffen veilig zijn.
Momenteel is het zo geregeld dat de beoordeling van het voertuig en van het fabricageproces door de RDW en een risico-inventarisatie van de SWOV over veilig gebruik in het verkeer, leidend zijn bij het aanwijzen van voertuigen zoals e-steps. Deze voertuigen kunnen dus nu ook al toegelaten worden, mits deze als veilig worden beoordeeld door de RDW. Deze lijn wordt voortgezet in het LEV-kader. De RDW toetst dat wat op de weg wordt toegelaten ook veilig is. Er wordt onder andere nagegaan of het voertuig goed kan remmen en stabiel is. Daarmee dienen we de verkeersveiligheid, maar is helaas niet uit te sluiten dat het aantal verkeersslachtoffers niet toeneemt. Daarom is het van groot belang dat de toelating zorgvuldig wordt gedaan.
Voorafgaand aan het CD Verkeersveiligheid van 2 december a.s. ontvangt uw Kamer de beantwoording van de feitelijke vragen over het nieuwe LEV-kader.

Tot slot gaf de minister in het debat nog het volgende aan:

“Mobiliteit is de ruimte en de vrijheid voor elk individu om zich te verplaatsen. Ik wil er alles aan doen om iedereen van die vrijheid te laten genieten. Veiligheid is daarbij een absolute voorwaarde.”

Een compilatie van de vragen kan je zien in een video op ons Instagram account. Daarin wordt vooral duidelijk dat het CDA nog een beetje moet bijlezen over het LEV-kader. Hopelijk laat ze zich niet leiden door de inmiddels achterhaalde desinformatie over ongevallen van het SWOV.

Op 2 december is het commissiedebat Verkeersveiligheid en dan komt het LEV-kader weer aan de orde.

15 REACTIES

  1. Grappig wel, want dezelfde man heeft in datzelfde debat letterlijk gezegd dat men niet overtuigd is van het feit dat de e-step bijdraagt aan verdere verduurzaming. Dit omdat zij vinden dat het geen vervanger zal zijn voor de auto, maar voor de fietsgebruiker en dat dit een verschuivin oplevert. Dan zeg ik op mijn beurt, hou de ongevallen van owned e-steps naast owned-e bikes en dan zijn we er toch?

    By the way: Het ging hem naar wat ik gezien heb helemaal niet zo over de e-step. Hij was op een gegeven moment meer Pvv aan het aanvallen omdat zij nu als voorstander 180 graden zouden zijn gedraaid t.o.v. 2018, waarin pvv aangaf veiligheid voor innovatie te willen. Alsof CDA nog nooit gedraaid is in opvatting 😉

  2. Heb de video gezien en mijn conclusie is dat de deelsteps in het buitenland het nu al verpest hebben voor de mensen die ze persoonlijk willen gebruiken. Ik hoop dat de Kamerleden snappen wat het verschil is tussen verhuur e-steps en privé? Deelsteps geven alleen maar overlast, ongevallen en het geld wat leverancier er mee verdienen verdwijnt allemaal naar het buitenland. Zelfs van de leveranciers zoals DOTT met een voordeur in Amsterdam die zich voordoen als een Nederlands bedrijf.

    • de ce keuring betekent dat het verkocht mag worden in elk eu land en het verboden is om handel en gebruik van een eu CE gecertificeerd apparaat te verbieden in een eu land maar ze mogen nogsteeds gebruik van openbare wegen verbieden want dat is op nationaal gebied bepaald dat is waarom er staat dat het alleen op privé terrein gebruikt mag worden want het mag niet verboden worden om het te kopen en gebruiken

spot_img

Gerelateerd

E-step is niet gevaarlijker dan een fiets of een e-bike 

Beleidsmakers worstelen met de komst van nieuwe vormen van...

Na Duitsland gaat Spanje nu ook LEVs reguleren

In 2022 konden we je al melden dat Spanje...

Minister wil LEVs zonder stuur niet op de openbare weg

Gisteren zijn we op het ministerie van Infrastructuur en...

Grachtengordel probleem met fatbikes is nu landelijk

In Amsterdam en Haarlem zijn er veel problemen met...

Gaan jullie nog stemmen?

Elektrische voertuigen worden in verkiezingsprogramma’s benoemd maar dan vooral...