Gisteren en vandaag was de begrotingsbehandeling Infrastructuur en Waterstaat in de Tweede Kamer. Barry Madlener van de PVV en Jaco Geurts van het CDA stelden vragen over het LEV-kader.

Minister Barbara Visser beantwoorde de vragen over het LEV-kader niet in haar termijn in de Tweede Kamer maar deed dit schriftelijk:

Vraag Barry Madlener van de PVV:

Waarom gaan we innovaties zoals de e-steps niet omarmen? Kan de minister deze e-steps legaliseren?

Antwoord minister Barbara Visser:

Op dit moment kunnen e-steps al aangewezen worden via de Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen, waarbij verkeersveiligheid voorop staat. De aanwijzing van e-steps vereist een zorgvuldig proces waarin de experts, de RDW en SWOV, een belangrijke rol hebben. Er ligt nu een aantal aanvragen bij de RDW . Als de RDW positief adviseert kan IenW een e-step aanwijzen als bijzondere bromfiets. Deze werkwijze wordt voortgezet met het nieuwe LEV-kader.

Vraag Jaco Geurts van het CDA:

Kan minister toezeggen dat categorie 1b voertuigen alleen de openbare weg op mogen als volstrekt helder is dat de verkeersveiligheid voldoende kan worden geborgd en de verwachting is dat het aantal verkeersdoden en slachtoffers niet toeneemt?

Antwoord minister Barbara Visser:

Bij toelating van voertuigen tot de weg staat de veiligheid voorop. Daarnaast wordt gekeken in welke context, zoals de plaats op de weg en leeftijd, het voertuig gebruikt mag worden. Het oordeel over de veiligheid behoort bij de experts te liggen. Dit is ook in lijn met de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Zo weten mensen dat de voertuigen die zij aanschaffen veilig zijn.
Momenteel is het zo geregeld dat de beoordeling van het voertuig en van het fabricageproces door de RDW en een risico-inventarisatie van de SWOV over veilig gebruik in het verkeer, leidend zijn bij het aanwijzen van voertuigen zoals e-steps. Deze voertuigen kunnen dus nu ook al toegelaten worden, mits deze als veilig worden beoordeeld door de RDW. Deze lijn wordt voortgezet in het LEV-kader. De RDW toetst dat wat op de weg wordt toegelaten ook veilig is. Er wordt onder andere nagegaan of het voertuig goed kan remmen en stabiel is. Daarmee dienen we de verkeersveiligheid, maar is helaas niet uit te sluiten dat het aantal verkeersslachtoffers niet toeneemt. Daarom is het van groot belang dat de toelating zorgvuldig wordt gedaan.
Voorafgaand aan het CD Verkeersveiligheid van 2 december a.s. ontvangt uw Kamer de beantwoording van de feitelijke vragen over het nieuwe LEV-kader.

Tot slot gaf de minister in het debat nog het volgende aan:

“Mobiliteit is de ruimte en de vrijheid voor elk individu om zich te verplaatsen. Ik wil er alles aan doen om iedereen van die vrijheid te laten genieten. Veiligheid is daarbij een absolute voorwaarde.”

Een compilatie van de vragen kan je zien in een video op ons Instagram account. Daarin wordt vooral duidelijk dat het CDA nog een beetje moet bijlezen over het LEV-kader. Hopelijk laat ze zich niet leiden door de inmiddels achterhaalde desinformatie over ongevallen van het SWOV.

Op 2 december is het commissiedebat Verkeersveiligheid en dan komt het LEV-kader weer aan de orde.