De Europese Commissie gaf onder leiding van scheidend Europees Commissaris voor Transport Violeta Bulc onlangs een conferentie over micromobiliteit. Uit die conferentie zijn door de input van deelnemers een aantal aanbevelingen gekomen.

Stedelijke mobiliteit moet opnieuw worden gedefinieerd, inclusief de rol van het openbaar vervoer. Deelstep oplossingen voor micromobiliteit moeten worden geïntegreerd in het openbaar vervoer en daar een aanvulling op zijn.  Ze mogen het OV niet vervangen.

Samenwerking is op alle niveaus nodig om optimaal gebruik te kunnen maken van micromobiliteit: internationaal / nationaal / lokaal, publiek / privaat /gebruikers / providers. Dit zal helpen bij het aanpakken van de complicaties met de besluitvorming en planning.

Aangezien veel landen worstelen met regelgeving, drongen de deelnemers er op aan om overregulering te voorkomen. Een gemeenschappelijk regelgevingskader kan wel handig zijn voor veiligheidsaspecten zoals snelheidsbeperkingen, minimum leeftijdseisen, handhaving, veiligheid van het voertuig, technische vereisten etc, etc.

Bij overregulering kunnen we Duitsland als voorbeeld nemen. Daar hebben ze een verplichte typegoedkeuring en moet elke PLEV worden voorzien van een kentekenplaat en een aparte verzekering. In de meeste Europese lidstaten hanteren ze het Belgisch model. Verzekerd via je aansprakelijkheidsverzekering en waar nodig strenger handhaven zoals in Parijs.

Deelnemers EU conferentie over micromobiliteit: stedelijke mobiliteit moet nu op de schop

Nederlandse en Belgische ESK8 community op de stoep bij de Europese Commissie