Eerder deze week stuurde demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen het kader voor LEVs naar de Tweede Kamer. Daarin ook de tekst dat ze verwacht dat er vanaf 1 januari 2023 goedgekeurde e-steps op de openbare weg zullen rijden. LEVs zonder stuur zijn vooralsnog uitgesloten van het kader.

Deze week verscheen er ook een artikel in het AD waarin het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat deelsteps medio 2022 al op de openbare weg in Nederland verwacht worden:

Volgens het ministerie van lnfrastructuur en Waterstaat worden de eerste goedgekeurde elektrische deelsteps medio 2022 verwacht.

Buitenlandse leveranciers van deelsteps die aantoonbaar ongevallen en overlast veroorzaken krijgen een voorkeursbehandeling en mensen die persoonlijk een LEV willen gebruiken worden genegeerd.

We schreven vorig jaar al dat de gebruikers van LEVs worden genegeerd en dat leveranciers van deelsteps hackatons kregen en exclusief hun wensen kenbaar mochten maken. Dat is ook het moment geweest waarop er gekozen is voor het Duitse model en daarmee de rest van de LEV gebruikers uit te sluiten. Dat is blijkbaar de nieuwe strategie want dat zagen we in Engeland ook gebeuren. Inmiddels denken steden als Parijs en Oslo aan een verbod op deelsteps vanwege de ongevallen en de overlast.

Foto: Vlad B