Omdat er nog steeds veel onduidelijk is over de wet- en regelgeving over LEVs stelden we aan de politie o.a. de vraag hoe het nu precies zit. Dit komt mede door het aanzienlijk aantal afwijkende meldingen die we vrijwel dagelijks ontvangen na een staande houding met een Licht Elektrisch Voertuig door de politie. Het lijkt soms wel Russisch roulette hoe de wet- en regelgeving wordt toegepast.

Via de directie communicatie van de politie kregen we uitgebreid antwoord over de huidige wet- en regelgeving met betrekking tot LEVs:

Het beleid met betrekking tot LEV’s, vaak met name elektrische stepjes, is door het CVOM bepaald en nog recentelijk (half oktober 2021) landelijk herhaald bij de politie onder de aandacht gebracht.

In de Aanwijzing Inbeslagneming van het OM staat vermeld

“dat niet toegelaten voertuigen (bij eerste constatering) in beslag genomen kunnen worden, indien het een voertuig betreft dat niet in aanmerking voor individuele goedkeuring”; zoals de meeste elektrische steps.

Ervaring leert echter dat:

– Het hier vaak om dure voertuigen gaat.

– Er ontzettend veel onduidelijkheid wordt ervaren bij burgers. Er is wisselende berichtgeving in de media, soms ook vanuit het ministerie, verkopende partijen informeren onvolledig en in het algemene straatbeeld zie je ze overal, “dus dan zal het wel mogen”. Gevolg is dat veel burgers het gevoel hebben dat ze deze voertuigen op de openbare weg mogen gebruiken. Dit heeft tot gevolg dat de (directe) inbeslagneming niet goed stand houdt en het voertuig wordt daarom vaak teruggegeven.

Het hiervoor opgestelde OM-beleid komt kortweg neer op het volgende:

– De politie zal altijd PV opmaken voor feitcode K024b. Het OM bepaalt daarvoor de hoogte van de boete.

– Bij een eerste overtreding zal de politie tevens een waarschuwing geven dat bij herhaling het voertuig in beslag kan worden genomen.

– Bij herhaling kan de politie, naast K024b, dus ook het voertuig in beslag nemen. De Officier van Justitie bepaalt dan wat er met het voertuig moet gebeuren.

Hoewel het toezicht en de handhaving m.b.t. elektrische stepjes en andere voertuigen bij de politie niet de hoogste prioriteit heeft, zal de politie hierop wel degelijk handhaven. Hierbij spelen het verkeersonveilig gebruik (bv. over stoepen, door voetgangersgebieden of op de rijbaan) en overlast ook een rol. Bedacht moet daarbij worden dat het gebruik van deze voertuigen niet alleen kan leiden tot schade en/of letsel bij de gebruiker zelf, maar ook bij andere weggebruikers. En omdat deze voertuigen vaak niet verzekerd zijn, zijn de gebruikers hiervoor individueel aansprakelijk.

Met de toename van dit soort voertuigen in het straatbeeld mag verwacht worden dat de politie hiertegen in voorkomende gevallen meer zal optreden.