Vanmorgen was er overleg met het ministerie van I&W met een aantal stakeholders waaronder Legaalrijden over de technische eisen van het LEV-kader. Daarin bleek vooral dat de overheid na 3 jaar nog steeds niet in staat is om een fatsoenlijk LEV-kader voor ons soort LEVs te presenteren.

Ook bleek dat er deze zomer in juni tijdens een directeurenoverleg beslissingen zijn genomen om LEVs zonder stuur uit te sluiten. Wij zijn daar namens de gebruikers van LEVs niet bij betrokken terwijl dat wel had gemoeten. Blijkbaar zijn we bewust genegeerd en hebben andere stakeholders samen met het ministerie besloten om LEVs zonder stuur voorlopig uit te sluiten.

Het ministerie van I&W heeft samen met o.a. de leveranciers van deelsteps, BOVAG, ANWB, de Fietsersbond, SWOV, RDW, RAI, Verbond van Verzekeraars VNG en VVN besloten dat LEVs zonder stuur uitgesloten moeten worden. Het is treurig het ministerie van I&W vergeten is om Legaalrijden namens de gebruikers uit te nodigen om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

E-steps worden volgens de technische eisen die vanmorgen zijn gepresenteerd gelijkgesteld aan e-steps met een zadel. Daarmee zijn ze vergelijkbaar met een brom of snorfiets inclusief achteruitkijkspiegel, knipperlichten en dubbele remmen. Ook is er een extra aanvullende WAM verzekering nodig.

Wij vinden het logischer als e-steps gelijk worden gesteld aan een fiets of e-bike. Op zich niet heel vreemd want dat doen ze ook in de rest van Europa. Heel logisch want qua snelheid en qua impact bij een ongeval zijn e-steps en LEVs zonder stuur ook beter te vergelijken met een fiets.

De Tweede Kamer kan tot en met 6 oktober nog vragen indienen over het LEV kader. Vervolgens zal er op 2 december een debat in de Tweede Kamer worden gehouden. Het is aan de Tweede Kamer om een oordeel te geven over het LEV-kader.