Vanmiddag hadden we een eerste online bijenkomst via Microsoft Teams met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waar ook vertegenwoordigers aan deelnamen van o.a. de RDW, BOVAG, ANWB, DOET, Verbond van Verzekeraars, gemeente Eindhoven en de SWOV.

Er is wat dieper ingegaan op de punten van de enquete die jullie ook hebben ingevuld. De veiligheid staat voorop dus moet er goed worden gekeken wat er wel of niet toegelaten kan worden op de weg. Nederland heeft een voorkeur voor keuringen dus hoe ga je daarmee om.

Ander discussiepunt was de verkeersveiligheid. We hebben aangegeven wat onze bevindingen zijn en dat er nu ook al duizenden mensen op een LEV rondrijden in Nederland en dat het aantal ongevallen nihil is.

We hebben ook aangegeven dat het merendeel van de mensen op een e-step, Onewheel of een elektrisch skateboard die nu al gebruiken om naar hun werk te gaan als mobiliteitsoplossing.

Over twee weken is er weer een sessie en daarvan houden we jullie natuurlijk op de hoogte.

Eind juni voor het zomerreces moet er een outline op tafel liggen bij de minister en de Tweede Kamer met een nieuw wettelijk nationaal kader voor LEV’s.