Er was de afgelopen week wat verwarring over de pagina over de e-step met trapondersteuning die spontaan van de website van de Rijksoverheid was verdwenen. Zijn deze e-steps nu wel of niet toegestaan? Zojuist gaf het ministerie van IenW opheldering. Voor e-steps met trapondersteuning gelden dezelfde regels als voor een e-bike: je moet zelf meetrappen om vooruit te komen, de trapondersteuning stopt bij 25 kilometer per uur en het max. motorvermogen is 250 watt. De step mag dus niet zelfrijdend zijn. 

Mellow maakt een elektrisch skateboard waar ook trapondersteuning op zit tot 25 KM/u. Technisch gezien zelfs veiliger dan een normaal skateboard omdat je ook nog eens kan remmen met de bijgeleverde remote. We vroegen onlangs aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat of het elektrisch skateboard (ESK8) van Mellow die deze functie ook heeft nu ook is toegestaan. Dit is de reactie:

Deze vergelijking gaat niet op. Ik licht hieronder toe waarom het voor dit specifieke skateboard niet opgaat, maar ook in algemene zin een elektrisch skateboard met ‘trapondersteuning’ niet gelijk geschakeld kan worden met een elektrische fiets met trapondersteuning zoals vermeld in de verordening (EU) 168/2013.

Het specifieke skateboard in het filmpje heeft meerdere modi. Het gaat erom wat een voertuig kan en niet waar je het op instelt. Ter illustratie: een speed-pedelec waarbij je de ondersteuning uitzet, is niet opeens een fiets voor de regelgeving.

Stel een elektrisch skateboard heeft alleen de modus ‘ondersteuning bij afzetten met de voet’, dan is het nog geen elektrische fiets met trapondersteuning. De voertuigen zijn te verschillend. Op een (e-)skateboard stuur je niet met een stuur maar met je voeten/gewicht, je komt skateboards normaliter tegen op het trottoir en niet op het fietspad, en een skateboard heeft vier wielen in plaats van twee. De gelijkschakeling met een (e-)fiets gaat dus niet op.