De categorie van elektrische steps is sinds 2020 opgenomen in de Belgische verkeersveiligheidsbarometer van het Belgische VIAS instituut. Uit cijfers over 2021 blijkt dat er 1022 letselongevallen met e-steps waren. De helft daarvan vonden plaats in Vlaanderen. Onder fietsers was het aantal letselongevallen het 10 voudige met 10238 letselongevallen, zo’n honderd per dag. Onder e-step gebruikers zijn het er 3 per dag. 4 mensen kwamen om het leven met een e-step en onder fietsers waren het er 74. 

Georges Gilkinet, De Belgische minister van Mobiliteit geeft aan dat het prioriteit heeft om de meest kwetsbare weggebruikers te beschermen:

“Spijtig genoeg moet ik vaststellen dat voetgangers en fietsers in 2021 nog steeds een te hoge prijs betalen, ook als ze zelf geen gevaar vormen voor anderen. Dat is zorgwekkend”. 

De minister benoemd gebruikers van LEVs niet. We veronderstellen dat LEVs ondanks het aantal slachtoffers in België nog in de categorie veilig vallen. Het aantal ongevallen met e-steps steeg zo’n 150 procent in 2021. Niet bijzonder want door de populariteit neemt het gebruik nog steeds toe. 

Het VIAS instituut benoemt alleen e-steps in hun onderzoek. Uit aanvullend onderzoek van Legaalrijden blijkt dat het aantal ongevallen onder Onewheel, EUC en ESK8 gebruikers in België nog steeds nihil is. 

Foto: Jon Tyson