In het gesprek met het ministerie van I&W en enkele stakeholders kwamen afgelopen donderdag nog meer punten aan de orde die we genotuleerd hebben:

Zelfcertificering en Duits model is juridisch niet mogelijk. Er is geen geharmoniseerd model beschikbaar daarom moet elke lidstaat zelf zijn wetgeving regelen. Als een e-step in Duitsland is toegelaten moet je in Nederland op hoofdlijnen geen problemen verachten. Het testrapport zal door de RDW geïnspecteerd en overgenomen worden maar de goedkeuring niet.

De grote vraag was ook waarom er kentekens nodig zijn voor e-steps. Dat was een politieke afweging. Er is op hoger beleidsniveau gekozen voor een kenteken plicht. Om ze te kunnen monitoren in het geval van ongevallen en handhaving. Daarbij wil het ministerie van I&W ook dat er een verzekeringsplicht is vanuit een WAM verzekering.

We hebben nog aangegeven dat de Segway volgens het nieuw LEV-kader ook niet meer legaal is. Omdat die niet meer voldoet aan de nieuwe normen van het LEV kader. De Segway heeft geen mechanische remmen terwijl dit wel een eis is volgens het nieuwe LEV kader. Balansvoertuigen zijn uitgesloten en de Segway is net als een Onewheel en een EUC een balansvoertuig. Een meneer van de BOVAG ontnam ons helaas het woord omdat dit blijkbaar buiten de orde was. We gaan er vanuit dat we hier nog een reactie op krijgen van het ministerie of het RDW. Daarnaast zijn we absoluut flabbergasted dat er gesproken is met partijen (die aantoonbaar tegen zijn) in een overleg waar wij niet voor uitgenodigd zijn over het uitsluiten van LEVs zonder stuur.

LEVS met en zonder stuur vallen onder de machinerichtlijn. Maar er is ruimte voor lidstaten om nadere regels op te stellen naast de machinerichtlijn. Nederland maakt daar gebruik van door een nationale typegoedkeuring te eisen en eisen te stellen aan de Conformity of Production (CoP). Dat is volgens het ministerie van I&W een gevolg naar aanleiding van het rapport van de onderzoeksraad voor de veiligheid naar aanleiding van het Stint ongeval. Daarin staat dat een onafhankelijke goedkeuringsinstantie verantwoordelijk moet zijn voor het toelaten van LEVs op de openbare weg. Gelijksoortige voertuigen moeten gelijk behandeld worden en een integrale risico beoordeling aan te grondslag ligt.

Volgens Europese normen mag Nederland eisen wat de maximum snelheid is en of je wel of niet een helm moet dragen. Of we ons inderdaad niet aan de machinerichtlijn moeten houden horen we volgende week als LEVA-EU in gesprek gaat met het ministerie.