Om een goed besluit te nemen, is het voor Tweede Kamerleden belangrijk dat ze over de juiste informatie beschikken. Wij merken dat de Tweede Kamerleden voldoende informatie van het ministerie van I&W krijgen maar de rapporten en verslagen geven een eenzijdig beeld want de gebruikers en deskundigen in het veld worden nauwelijks gehoord.

Daarom zou het volgens ons goed zijn om een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer te plannen over de legalisatie van Lichte Elektrische Voertuigen zoals de e-step. We hebben dit in 2020 ook al voorgesteld bij de commissie van I&W maar toen kwam er corona en was het niet meer mogelijk. Nu de corona pandemie voorbij lijkt te zijn is dit ook het juiste moment om iets meer de diepte in te gaan en misverstanden weg te nemen.

Een rondetafelgesprek kan worden georganiseerd op voordracht van een tweede Kamerlid en we hebben zojuist alle Kamerleden die betrokken zijn bij het LEV-kader een voorstel daarvoor gestuurd inclusief onze kritiek op de concept Wegenverkeerswet 1994.