Luuk ontdekte een overheidsdocument van het ministerie van Infrastructuur en waterstaat waarin staat dat de invoerdatum van het LEV-kader op 1 januari 2023 niet haalbaar lijkt. In het stuk lezen we dat het LEV-kader met de bijbehorende wetgeving na de zomer van 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd zal worden voor goedkeuring.

In de Kamerbrief van 13 juli 2021 is de ambitie opgenomen het LEV-kader per 1 januari 2023 in werking te laten treden. Dit streven blijkt te ambitieus. De aanpassingen in regelgeving verwachten we in 2023 naar de Tweede Kamer te sturen. Over het moment van implementatie is nu nog geen uitspraak te doen. Deze is bijvoorbeeld ook afhankelijk van de planning van commissiedebatten en tweeminutendebatten. Parallel wordt gewerkt aan de implementatie van het complete LEV-kader. De voorzichtige ambitie is dat dit na de zomer van 2023 naar de Tweede Kamer kan.

Dat komt er op neer dat eigenaren van LEVs in Nederland nog minimaal twee zomers onverzekerd rond zullen rijden en dat de invoering van het kader vermoedelijk pas in 2024 zal plaatsvinden. Veel zal er overigens niet veranderen want vrijwel alle e-steps die je nu al ziet rondrijden blijven dan nog net zo verboden als nu. Dat komt omdat de Nederlandse overheid extreem hoge veiligheidseisen stelt aan de e-step. Eisen die je nergens anders ter wereld tegenkomt.

In het stuk staat ook dat het maximale motorvermogen van e-steps 400 Watt zal zijn:

Met een nominaal vermogen van 400 Watt is volgens de TU Delft op een e-step met een totale toegestane massa van 140 kg binnen vijf seconden een snelheid van 18 km/h te behalen. Dit sluit aan bij de versnelling die een gemiddelde fietser heeft.

Duitsland stelt 500 Watt als grens voor het vermogen met daarbij een maximale constructiesnelheid van 20 km/h. In de rest van de landen van Europa werken ze met zelfregulering. Zoals in Frankrijk waar een overschrijding van de snelheid een hoge boete tot gevolg heeft. Dat lijkt ons ook veel logischer omdat een minimaal motorvermogen ook gevaarlijk is. Je hebt dan niet meer het vermogen om iets te ontwijken op de momenten waarop het mis dreigt te gaan. Dit hebben we ook aangegeven maar vinden we niet terug in de stukken.

We lezen wel dat de Fietsersbond waarschuwt voor de verkeersveiligheid op de relatief drukke Nederlandse fietspaden door de komst van e-steps. Vreemd is dat deze ongefundeerde standpunten worden opgenomen in het stuk. Want het is een aanname dat het drukker gaat worden op het fietspad en daarnaast nemen de meeste LEVs ook veel minder ruimte in op het fietspad.

De Fietsersbond is fel  tegen de komst van de e-step en LEVs zonder stuur op het fietspad. Het is vreemd dat dit clubje van slechts 30.000 aanhangers zich mag bemoeien met regelgeving waar ze een sterke afkeer tegen hebben. Dan krijg je volgens ons geen onafhankelijk beeld. Wij worden nog steeds genegeerd in de stukken en het gelijkheidsbeginsel geld blijkbaar niet voor eigenaren van LEVs. Op zich niet vreemd omdat op het ministerie van verkeer en waterstaat ook de hardde kern van de Fietsersbond werkzaam is.