De TU-Delft publiceerde onlangs een onderzoek naar de last mile oplossingen in combinatie met het openbaar vervoer. NU.nl nam het verhaal over zonder het onderzoek zelf te bestuderen.

Wat ons opvalt is dat het onderzoek is gedaan in 2019. Toen was de deelstep nog niet zo bekend als nu. Daarbij is er in plaats van Delft centraal, het station waar de meeste reizigers (38.000 reizigers per dag) in Delft gebruik van maken in het onderzoek gekozen voor een kleiner station (5000 reizigers per dag), Delft campus aan de rand van de stad waar alleen sprinters stoppen.

“Delft-Campus train station is located close to TU Delft University. It is the largest and oldest public technical University in the Netherlands and one of the highest-ranked universities in the world. So, in the sample, TU Delft University has a dominant role for people who use this station in terms of socio-economic characteristics and trips and travel modes, and where the only available public modes are shared bikes (such as OV fiets and Mobike)”.

De meeste medewerkers en studenten van de TU-Delft (25.000 studenten en 6.000 medewerkers) maken gebruik van het NS station Delft centraal. Waarom? Omdat de afstand tot de hoofdgebouwen van de universiteit dan korter zijn. 1,6 km versus 2,1 km vanaf Delft Campus. Dat is een gemiddeld verschil van 1 kilometer per dag, 5 km in een werkweek, 20 km per maand en al gauw 180 kilometer per jaar.

Reizigers zoeken voor hun last mile naar kortere reistijden en zullen dus eerder geneigd zijn om niet het station uit het onderzoek van de TU-Delft te kiezen. Dat blijkt ook wel als we naar het aantal reizigers kijken. Daarbij zijn de last mile faciliteiten op het gekozen station ook onder de maat. In 2019 tijdens het onderzoek maar nu nog steeds. De Mobike deelfiets waar het onderzoek naar verwijst bestaat overigens al jaren niet meer.

Meten is weten…

In het TU-Delft onderzoek lezen we dat het 3 minuten duurt om van het station naar de werkplek te reizen. Een afstand van 2,1 kilometer. Volgens onze berekeningen klopt dat niet en is het eerder 5 minuten. De kosten van de huur van een deelstep zijn volgens de TU Delft €1. Ook dat klopt niet, gemiddeld betaal je een starttarief van €1,- en €0,15 per minuut voor het gebruik van een deelstep dus is het €1,75. € 3,50 per dag en dat is al gauw €630 op jaarbasis. Dan kan je misschien beter zelf een e-step kopen…. Maar die optie was er niet in het onderzoek.

Journalisten NU.nl publiceren onderzoek over e-step wat 3 jaar oud is als nieuwsVerder lezen we dat het onderzoek is gedaan met gegevens van 293 respondenten. Volgens ons is dat geen gedegen wetenschappelijk onderzoek. Wij zijn geen wetenschappers maar houden het graag bij feiten. Feit is dat het onderzoek van de TU Delft wat gepubliceerd is via ScienceDirect rammelt aan alle kanten. Er staan ook aannames in en dat vinden we kwalijk.

“Onderzoek uit het buitenland wijst aan dat het vaak alleen jongeren zijn die gebruik maken van de e-step”.

Dit is geen wetenschap. Dat journalisten van Nu.nl dit verouderde onderzoek overnemen is ook kwalijk. We lezen nergens dat het een verouderd onderzoek uit 2019 is. Nu.nl heeft het over “recent verschenen onderzoeken.” Lezers krijgen de indruk dat het om recente gegevens gaat en dat is kwalijk. Dit is ook niet voor het eerst dat we dit meemaken. Het is jammer dat wetenschappers en journalisten geen hoor en wederhoor toepassen onder gebruikers en de specialisten in het veld. Wij hebben er genoeg.

We zagen de afgelopen tijd dat wetenschappelijke informatie die feitelijk onjuist is herhaaldelijk opduikt bij instanties waar de overheid mee werkt. Tweede Kamerleden lezen dit weer in rapporten en nemen het voor waar aan. Zo is er herhaaldelijk verwezen naar een Noors onderzoek over de e-step waar feitelijk de oorzaak van het aantal ongevallen met e-steps de slechte infrastructuur is en niet de e-step zelf. In de rapporten lezen we alleen dat er veel ongevallen met e-steps gebeuren in Noorwegen. Dat het vooral ging om deelsteps en een slecht wegdek lezen we nergens.