Er zijn op dit moment 18 EU-lidstaten zoals Frankrijk, Italië, Spanje en België waar LEVs via zelfregulering en een aansprakelijkheidsverzekering rondrijden. Duitsland wijkt daarin af en staat alleen e-steps via een keuring toe op de openbare weg. Alle LEVs zonder stuur zijn daar verboden. Je raad het al dat is precies het model wat demissionair minster Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat gekozen heeft als model voor het nieuwe LEV kader. Het is via deze link te downloaden.

Voertuigen zonder stuur en/of met één wiel vallen niet onder één van de categorieën van het LEV-kader. De RDW geeft aan dat voor dit soort voertuigen andere technische eisen en andere vaardigheden van bestuurders nodig zijn. In een recent rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteit wordt dit bevestigd: na vier weken oefenen is het voor bestuurders van deze voertuigen nog steeds lastig een noodstop te maken en controle te houden over het voertuig. We hebben even opgezocht wie het rapport hebben geschreven en dan komen we uit op een bioloog en een energie wetenschapper die onderzoek heeft gedaan naar de duurzaamheid van brandstof. Dat zijn de mensen die bronnen raadplegen die achterhaald zijn, de gebruikers in Nederland negeren en gewoon onzin opschrijven. Ook wordt aangegeven dat er veel (lichte) ongevallen gebeuren. Iets wat we onder de gebruikers in Nederland niet terug zien de ongevallen zijn nihil. Wij hebben al drie jaar lang uitvoerig onderzoek gedaan maar dat is tot nu toe door de overheid genegeerd. Je mag alleen aanschuiven als het over ditjes en datjes gaat.

In het rapport van TNO wat via de Google zoekmachine tot stand is gekomen zagen we eerder vergelijkbare onwaarheden. De conclusie is dat het uit veiligheidstechnisch oogpunt niet wenselijk is om op de openbare weg te rijden met LEVs zonder stuur. In 18 EU-lidstaten doen ze dat wel en de meeste gebruikers kennen we via WhatsApp groepen van LEV gebruikers en daar zien we een heel ander beeld. De ongevallen zijn nihil, die zie je vooral bij de gebruikers van deelsteps. Vreemd genoeg lees je dat nergens in de rapporten van de overheid.

De RDW geeft aan dat het niet uitgesloten is dat technische eisen op te stellen zijn, maar dat die anders zijn dan voor de 1b categorie waar nu alleen de e-step in zit. Zelfs wanneer de techniek voldoende geborgd zou kunnen worden kan een bestuurder er niet zomaar mee wegrijden. Ook de eisen aan de bestuurder zullen anders zijn dan voor categorie 1b.

Hebben gebruikers van een e-step nu dan wel geluk? Nou nee want er moeten nog steeds keuringen plaatsvinden en net zoals nu komt vermoedelijk geen een e-step die je nu in de winkel koopt door die keuringen. Dus we zijn 3 jaar verder en met dit nieuwe kader verandert er helemaal niks. Het ministerie heeft allemaal deskundigen ingehuurd die nog nooit op een LEV hebben gereden en nog erger is dat ze jullie, de gebruikers gewoon hebben genegeerd.