We willen graag nog even reageren op het hoofdredactionele commentaar (achter een betaalmuur) in de Telegraaf van vandaag. Daarin weer de aanname dat de komst van LEVs de veiligheid op het fietspad onder druk zet. In de column ook een verwijzing naar de ongevallencijfers van vorig jaar. Alleen laat de hoofdredactie van de Telegraaf gemakshalve de meest cruciale informatie over die ongevallen weg uit het artikel.

50% van het aantal fietsdoden is 60 jaar of ouder. Het aantal dodelijke ongevallen onder twintigers en dertigers daalde met 19%. Eenderde van alle fietsdoden verongelukte op een e-bike. Dat lezen we nergens in het stuk. Er vallen veel slachtoffers onder 70-plussers. Meer dan de helft van deze groep heeft inmiddels een e-bike. Dat zijn de feiten.

Eerder bleek al uit een uitsplitsing van het aantal ongevallen in België, waar LEVs al zijn toegestaan dat het aantal ongevallen met de fiets veel hoger is. 8558 ten opzichte van 35 met Lichte Elektrische Voertuigen. Onlangs presenteerde ook Duitsland ongevallenstatistieken die vooral het gevaar van de fiets aantonen. 351 dodelijk verongelukte fietsers versus 7 met LEVs. Het ministerie van I&W heeft de TU Delft onderzoek laten doen naar de ongevallencijfers van LEVs. De belangrijkste conclusie is dat er onvoldoende harde ongevallencijfers zijn. De komst van ons soort LEVs op het fietspad zal dus niet leiden tot een explosie van het aantal verkeersdoden.

We zagen naar aanleiding van het stuk in de Telegraaf ook een verslag voorbij komen bij RTL waar ze op het drukste fietspad van Nederland iemand van de Fietsersbond interviewen. Dat het daar druk is weet iedereen. In de rest van Nederland valt het allemaal best wel mee. De Telegraaf, VVN en de Fietsersbond nemen nu de randstad als representatief voorbeeld voor heel Nederland maar is dat wel terecht? Iedereen die wel eens op de fiets zit weet dat de ophef over de komst van LEVs redelijk is opgeblazen in het artikel en het hoofdredactionele commentaar van de Telegraaf. De meerderheid van de gemeentes in Nederland heeft geen overvolle fietspaden.

Derk Jan Eppink van JA21 stelde vandaag ook Kamervragen aan Cora van Nieuwenhuizen over de toelating van hippe lichte elektrische voertuigen. Aanleiding is het artikel in de Telegraaf. Ze spreken over een explosieve toename van snelle en amper hoorbare LEVs. Fietspaden worden door de komst van LEVs onveilig en overvol voor ouderen en kinderen volgens JA21. Dat ouderen het fietspad vooral zelf veel onveiliger maken is ze blijkbaar ontgaan.

Tot slot schrijft de Telegraaf al de hele week dat er volgend jaar al e-steps op het fietspad verschijnen. Dat klopt niet want dat gaat pas in 2023 gebeuren volgens de minister.