Klacht over ministerie van Justitie, I&W, OM en Politie verzonden aan de Nationale Ombudsman:

Eigenaren van een Onewheel of Electric Unicycles (EUC) vallen met de huidige en nieuwe wetgeving in Nederland buiten de wet. In tenminste 18 EU-lidstaten zijn ze toegestaan op de openbare weg via een (AVP) aansprakelijkheidsverzekering en vallen ze onder de Europese Machine-, EMC- en RoHS-richtlijnen. Volgens Europese wetgeving zijn ze ook in Nederland toegestaan. 

In de wet staat dat een voertuig meer dan 1 wiel heeft. Eenwielers vallen niet onder EU-richtlijnen en daarmee is het dus geen voertuig in de zin van regelgeving. Ook de RDW verstrekt daarom geen goedkeuringen op éénwielers. De huidige beleidsregel bijzondere bromfietsen, lees het toelatingskader gaat alleen over twee- of driewielige voertuigen en vierwielers . 

De politie vindt dat een eenwiel verzekerd moet zijn. Als dat niet het geval is neemt de politie ze bij een (tweede) staandehouding in beslag als een niet verzekerd voertuig. 

Probleem is dat eigenaren van een eenwiel zoals de Onewheel en EUC hun elektrisch verplaatsingsvoorwerp niet kunnen verzekeren. We hebben alle verzekeraars in Nederland benaderd en die geven aan dat eerst de overheid moet aangeven dat eenwielers zijn toegestaan op de openbare weg. Dat hebben we herhaaldelijk aangegeven bij vrijwel alle instanties en overheden in Nederland.

De politie neemt regelmatig Onewheels en EUCs in beslag. Na verloop van tijd beslist het OM dat ze teruggeven moeten worden. Voor de fijnproevers, in de brief in de bijlage spreekt de Officier van Justitie over een voertuig. Een Onewheel, Monowheel of EUC is geen voertuig want een voertuig heeft volgens de wet meer dan 1 wiel. In de brief staat ook teruggave elektrisch monowheel. In dit geval ging het om een Onewheel en het gaat niet om één geval. 

Probleem is dat eigenaren van een eenwiel zoals de Onewheel en EUC hun elektrisch verplaatsingsvoorwerp niet kunnen verzekeren. Als dat wel kan is het probleem verholpen.

Hopelijk kunt u het tij keren. 

Legaalrijden dient klacht in over eenwielers bij Nationale Ombudsman