De Europese Handelsvereniging LEVA-EU roept de Nederlandse regering op om de plannen voor het LEV-kader stop te zetten omdat ze in strijd zijn met Europese wetgeving. Het LEV-kader omvat specifieke technische eisen, die niets met weggebruik te maken hebben. Ze zijn aan aanvulling op de technische eisen die wettelijk voortvloeien uit de Europese Machine-, EMC- en RoHS-richtlijnen. 

Invoering van het LEV-kader zal er toe leiden dat fabrikanten LEVs specifiek voor de Nederlandse markt zullen moeten ontwikkelen. Dit in strijd is met de Machinerichtlijn, Richtlijn 2015/1535, en met de principes van de interne markt en het vrije verkeer van goederen.

LEVA-EU roept de Nederlandse regering op om af te zien van het LEV-kader en “de toegang tot openbare wegen niet langer te weigeren of te belemmeren voor alle LEVs die voldoen aan de eisen van de Machine-, EMC- en RoHS-richtlijnen” inclusief zelfbalancerende voertuigen zonder stuur.

Annick Roetynck, manager van LEVA-EU:

De Nederlandse overheid heeft geaccepteerd dat conventionele e-bikes zonder aanvullende eisen op de weg mogen. Het is daarom onlogisch, inconsistent en illegaal om e-(vracht)fietsen, e-scooters en zelfbalancerende voertuigen, die voldoen aan de Europese Machine-, EMC- en RoHS-richtlijnen, te onderwerpen aan aanvullende nationale technische vereisten.

Bovendien zijn er geen structurele veiligheidsproblemen met deze voertuigen die aanvullende maatregelen zouden rechtvaardigen, en ze worden veel gebruikt in steden die vervuilend vracht- en personenvervoer willen vervangen.

Ze voegd eraan toe: 

Als elke lidstaat soortgelijke maatregelen zou nemen, zouden fabrikanten opnieuw verplicht zijn 27 verschillende typen te bouwen om in de hele EU op de markt te kunnen worden gebracht. Bovendien, als Nederland deze zeer specifieke eisen goed zou implementeren, zou dit ongetwijfeld een negatief effect hebben op het aanbod van deze LEV’s in Nederland.

Fabrikanten zullen liever markten kiezen waar ze Europees geharmoniseerde voertuigen kunnen gebruiken. Een krimpend aanbod brengt op zijn beurt de duurzaamheid van de mobiliteit in Nederland in gevaar met alle negatieve gevolgen van dien op het gebied van emissies, de strijd tegen klimaatverandering, verkeersveiligheid en volksgezondheid. Dat zou bijzonder slecht zijn voor Nederland en voor zijn burgers.