In de Tweede Kamer was donderdagmorgen het Tweeminutendebat Verkeersveiligheid. Aan de orde kwam het verhaal dat de coalitiepartijen een verbod op e-steps willen creëren voor gemeenten.

Zo’n verbod is bijvoorbeeld logisch in winkelstraten in een stadscentrum of voor een categorie die veel overlast veroorzaakt zoals Parijs heeft gedaan met de deelsteps.

Koerhuis van de VDD diende de volgende motie in met steun van D66 en de ChristenUnie:

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat het LEV-kader licht elektrische voertuigen in de toekomst op de weg toelaat,

Overwegende dat fietspaden niet altijd kunnen worden ingericht voor licht elektrische voertuigen (waaronder e-steps},

Overwegende dat de wenselijkheid voor het toelaten van licht elektrische voertuigen (waaronder e- steps) op de weg regionaal erg verschillend kan zijn,

Verzoekt de regering om te onderzoeken hoe in het LEV-kader gemeenten toe te staan om lokaal maatwerk en een lokaal verbod voor licht elektrische voertuigen (waaronder e-steps) in te voeren,

En gaat over tot de orde van de dag,

Minister Harbers gaf aan dat als de motie zou worden aangenomen (oordeel Kamer) hij in gesprek gaat met gemeenten en gaat onderzoeken of zo’n verbod haalbaar is en ook te handhaven is. Omdat het CDA niet onder de motie stond moesten we de stemmingen afwachten.

Tijdens een nachtelijke stemming is de motie aangenomen door de fracties van SP, BIJ1, Volt, Gündoğan, Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, Groep van Haga, en D66 die voor een lokaal verbod voor licht elektrische voertuigen stemden.