Het duurde even maar de outline van het toelatingskader voor Lichte Elektrische Voertuigen (LEVs) is naar de Tweede Kamer gestuurd. Je kan het via deze link lezen. Dit is een outline die leuk is voor leveranciers van deelsteps maar waar de persoonlijke gebruikers van LEVs vooralsnog niks aan hebben. Dus teken onze petitie!

Werken naar een Europees model
Wat meteen opvalt is dat er in de outline gekozen is voor het Duits model. Zoals iedereen weet is dat niet het model waar wij voor staan en dat is ook niet het model wat ze nu al met succes al in 18 EU-lidstaten gebruiken voor de toelating van LEVs op de weg. Die landen gebruiken het Belgische model. Gelijkstellen aan een fiets of e-bike en verzekeren via een aansprakelijkheidsverzekering.

Daarbij moeten fabrikanten goedkeuring aanvragen voor toelating op de weg. Zoals iedereen weet zijn die keuringen buiten proportioneel en zullen de meeste fabrikanten voor een minuscule afzetmarkt als Nederland niet zo’n keuring aanvragen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil werken naar een Europees kader voor LEVs ter voorkoming van een lappendeken van verschillende regels in de lidstaten van de EU. Zodra er een Europees toelatingskader is voor de LEVs, zal dit het nationaal toelatingskader vervangen.

Advies van diverse partijen
Het ministerie heeft zich laten adviseren door partijen die nog nooit een LEV gezien hebben, laat staan er zelf ooit op gereden hebben. Partijen zoals de Fietsersbond die aantoonbaar tegen LEVs zijn. Vreemdgenoeg zijn ze wel betrokken geweest bij de besluitvorming. Waaronder ANWB, BOVAG, Fietsersbond, RAI Vereniging, SWOV, RDW, Verbond van Verzekeraars, VNG en VVN.

Daarbij heeft het ministerie rapporten voor de toelating laten opstellen die gebaseerd zijn op achterhaalde feiten en door mensen zonder enige affiniteit met of kennis van LEVs. Zoals we al eerder schreven, de gebruikers zijn vrijwel genegeerd.

Categorie-indeling
Het LEV-kader is verdeeld in twee hoofdcategorieën op basis van massa rijklaar (massa van het voertuig inclusief batterijen zonder belading), met als belangrijkste reden dat een grotere massa grotere gevolgen heeft voor medeweggebruikers in het geval van een aanrijding. De grens tussen lichte, kleine (cat. 1) en zware, grote (cat. 2) LEVs is gezet op 55 kg.

Beide hoofdcategorieën zijn gesplitst in twee categorieën. Voor de kleine en lichte LEVs (<55 kg) is het onderscheid gebaseerd op trapondersteuning. In de ene categorie vallen de elektrische fietsen en lichte, kleine elektrische bakfietsen en in de andere categorie vallen alle lichte LEVs zonder trapondersteuning zoals de e-step. Voor de grote en zware LEVs (>55 kg) is het onderscheid gebaseerd op goederen- en personenvervoer.

Technise eisen
Voor de categorie e-(bak)fietsen tot 55 kg (cat. 1a) is de keuze gemaakt de huidige eisen te handhaven. Voor de LEV categorieën wordt gewerkt aan een set van technische eisen. Om tot een voorstel van de set van eisen te komen voor de kleine en lichte LEVs zonder trapondersteuning tot 55 kg (cat. 1b) vergelijkt de RDW momenteel vier verschillende normen.

Plek op de weg
De conclusie is dat voor de echte kleine LEVs, zoals de fiets met trapondersteuning en de kleine e-bakfiets, het fietspad de meest logische plek is. De categorieën zware en brede LEVs vormen een aandachtspunt om een veilige menging met het overige verkeer op het fietspad of op de rijbaan mogelijk te maken. De rijbaan kan mogelijk een alternatief zijn voor het fietspad wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een 30 km/u-weg.

In het kader van de verkeersveiligheid is in de outline van het toelatingskader voor LEVs de maximale breedte van alle LEVs op meer dan twee wielen gesteld op 1,0 meter. Voor LEVs op twee wielen is de maximale breedte 0,75 meter, wat in lijn is met de huidige regelgeving voor de (e-)fiets. De maximale constructiesnelheid voor alle LEVs is gesteld op 25 km per uur.

Eisen voor gebruik op de weg
Eisen voor gebruik op de weg zijn te splitsen in gebruikerseisen en gebruikseisen. Onder gebruikerseisen vallen helmplicht, minimumleeftijd en rijbewijs. Voor de bijzondere bromfietsen geldt momenteel als gebruikerseis een minimumleeftijd van 16 jaar. Er is geen helmplicht en geen rijbewijsplicht. De vraag is of deze lijn kan worden doorgetrokken naar het nieuwe toelatingskader voor LEVs, of dat er extra of andere eisen aan het gebruik moeten worden gesteld.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is de TU Delft gevraagd onderzoek te doen naar ongevallen(cijfers) met LEVs. Op basis hiervan zal worden bekeken of het mogelijk is om risicoprofielen per categorie LEV op te stellen die uiteindelijk moeten leiden tot gebruikerseisen. De uitkomsten hiervan worden in het voorjaar verwacht.

Onewheel/EUC?
Opmerkelijk is dat er geen rekening wordt gehouden met de wereldwijd populaire Onewheel of Unicycles/EUC’s. Zelfbalancerende voertuigen worden niet genoemt in deze outline terwijl deze naast de elektrische step misschien wel de populairste LEV vorm zijn.

Bijschaven
Is dit het einde van de toelating van alle LEVs op de weg? Nee want de Tweede Kamer is nu aan zet en door jullie en onze input kunnen we hopelijk nog e.e.a. bijschaven. Nadeel is ook dat we eerst verkiezingen krijgen en dat we na de formatie dit pas
weer goed kunnen oppakken met nieuwe woordvoerders.

Inwerkingtreding zou per 1 juli 2022 kunnen maar als de Wegenverkeerswet aangepast moet worden dan zal de inwerkingtreding pas medio 2023 zijn.

In de tussentijd blijft het voor fabrikanten mogelijk om aanvragen in te dienen bij I en W om in aanmerking te komen voor toelating van een bijzondere bromfiets zoals een e-step.