Vanmiddag was er een commissiedebat in de Tweede Kamer waar LEVs en het LEV-kader ook ter sprake kwamen. Barry Madlener van de PVV vroeg zich af hoe het kan dat mensen niet verzekerd zijn als ze een e-step gebruiken. Hij vergat erbij te vertellen dat, dat voor Nederlanders ook in het buitenland van toepassing is waar LEVs wel zijn toegestaan. Je bent in het buitenland net zo onverzekerd als hier.

Minister Harbers gaf aan dat er nog geen e-steps zijn die goedgekeurd zijn. Hij roept de markt op om voertuigen aan te bieden om ze te laten goedkeuren.

Dat klinkt mooi maar er is niemand die zijn e-step wil laten keuren omdat ze niet door de extreem strenge keuring van de RDW komen. Fabrikanten kunnen in vrijwel alle Europese lidstaten hun e-steps en LEVs zonder keuring verkopen en ze zijn daar ook toegestaan op de openbare weg via een aansprakelijkheidsverzekering. Nederland is het enige land in Europa die de e-step gelijkstelt aan een brom of snorfiets inclusief de keuring en een verzekeringsplicht met een brommerplaatje.

Harbers riep gebruikers van e-steps in Nederland (inmiddels 250.000) op om hun e-step niet te gebruiken op de openbare weg. Voor de veiligheid van anderen maar ook voor jezelf.

Chris Stoffer van de SGP vraagt zich af of het LEV-kader nog wel zinvol is en of we als Nederland niet beter kunnen aansluiten bij het Europese kader voor LEVs. Volgens Stoffer zijn ze in een gevorderd stadium. Minister Harbers gaf aan dat het Nederlandse LEV-kader vervalt als er een Europees kader is.

Een compilatie van het debat is via deze link te zien via ons Instagram account.