Via Twitter blijft het ministerie van IeW zeggen dat Nederland zich inzet om de Europese regelgeving te harmoniseren. Dat hebben 18 EU-lidstaten al gedaan zoals België.

België heeft sinds 31 mei 2019 Europese wetgeving overgenomen die het mogelijk maakt om met gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (LEV’s) maximaal 25 km/u op de openbare weg te rijden.

De snelheid is volgens de Europese typegoedkeuring overgenomen omdat de meeste elektrische steps en andere voortbewegingstoestellen snelheden tot 25 km / uur halen. De Belgische verkeerswetgeving liep hierop achter en moest dus worden aangepast.

Onder de harmonisering van de Europese wetgeving vallen o.a. de volgende gemotoriseerde voortbewegingstoestellen: elektrische steps, monowheels zoals de Onewheel en elektrische skateboards.

In België is de wegcode hetzelfde voor alle voortbewegingstoestellen. De plaats waar je mag rijden hangt af van de snelheid. Als je niet sneller gaat dan een voetganger (tot 6 km/u) dan mag je u verplaatsen op de stoep of in een voetgangerszone. Als je sneller dan 6 km/u gaat wordt je door de Belgische wet beschouwd als een fietser. Op dat moment moet je rijden op het fietspad of, als er geen fietspad is, rechts op de weg of op de berm.

De enige vereiste om een gemotoriseerd voortbewegingstoestel te besturen is de minimum leeftijd van 16 jaar. Vanaf 1 juni 2019 is een aansprakelijkheidsverzekering niet meer verplicht tot maximaal 25 km/u in België. Met dank aan Pjotr voor deze info.

Harmonisering begint aan de voorkant. NL staat nu aan de achterkant en heeft niets meer te harmoniseren anders dan toelaten.