Via Bart ontvingen we het wetsvoorstel waarmee o.a. de RDW wordt aangewezen als onafhankelijke goedkeuringsinstantie voor bijzondere bromfietsen en in de toekomst ook LEVs zoals de e-step. Het is vorige week ingediend bij de Tweede Kamer. De vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat zal in de procedurevergadering van 21 december aanstaande de wijze van de parlementaire behandeling bespreken.

Het wetsvoorstel introduceert een stelsel van goedkeuring van motorrijtuigen door de RDW om nieuwe LEVs op de markt te mogen aanbieden, in de handel te mogen brengen en op de weg te mogen gebruiken. Daarmee wordt de aanwijzingsbevoegdheid van de Minister beëindigd en krijgt de RDW de bevoegdheid tot goedkeuring voor toelating op de weg. Het wetsvoorstel is tevens een introductie van lichte elektrische voertuigen (LEVs) in de Wegenverkeerswet 1994. Hiermee wordt een grondslag gecreëerd voor een regelgevend kader ten aanzien van deze voertuigen, het zogenaamde LEV-kader. Met het wetsvoorstel zal de beslissing over de wenselijkheid van een bijzondere bromfiets (LEV) op de weg bij de RDW komen te liggen.

AVP versus kenteken

De RDW-keuringen vallen samen met een kenteken of nummerbordje op LEVs. Een aanzienlijke meerderheid van (toekomstige) LEV gebruikers is daar tegen (83% tegen versus 17% voor) en wil zijn LEV via een AVP verzekering verzekeren net als een fiets. De overheid heeft bedacht dat ze liever wil dat LEVs nummerbordjes krijgen in de vorm van een sticker met het argument om zo het aantal ongevallen goed te kunnen registeren. Dat is vreemd want we zagen deze maand dat die cijfers nu ook al beschikbaar zijn via het Letsel Informatie Systeem (LIS). Cijfers over ongevallen met LEVs zoals de e-step die helemaal geen kenteken of nummerbord hebben. Blijkbaar zit er achter die kenteken plicht voor LEVs dan toch een verdienmodel? We vertalen het even in parlementaire taal: er is een ruime meerderheid van LEV gebruikers die zijn LEV wil verzekeren als een fiets, net zoals in 18 Europese lidstaten.

Fabrikanten en leveranciers

De RDW en de overheid denken dat fabrikanten hun LEVs voor het exclusieve Nederlandse LEV-kader gaan aanpassen aan de Nederlandse normen. De meeste fabrikanten die dat de afgelopen jaren al hebben gedaan zijn inmiddels al failliet. Daarnaast zijn LEVs zoals de e-step die je nu al overal ziet rondrijden niet aan te slepen in de overige 18 lidstaten. Ze kunnen daar zonder keuring en via zelfregulering zo de openbare weg op met een AVP. Als fabrikant zou je wel gek zijn om voor een mini afzetmarkt als Nederland je hele productielijn aan te passen aan de Nederlandse normen. Het wetsvoorstel om LEVs door de RDW te laten keuren lijkt dus eerder een voorstel om ze nog langer van de weg te houden in Nederland. Wij kunnen het niet anders verklaren.

Internetconsultatie

Paralel aan het wetsvoorstel loopt nog de internetconsultatie waar we jullie vorige week al op hebben gewezen. Wij hebben namens de inmiddels meer dan 23.000 ondertekenaars van onze petitie de overheid erop gewezen dat er een meerderheid is van huidige en toekomstige LEV gebruikers die hun LEV wil kopen via zelfregulering en niet via een keuring door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) als onafhankelijke goedkeuringsinstantie. Tot 16 januari kan je dat eventueel ook nog kenbaar maken via de volgende link.