Nieuwe trend bij aanhoudingen op een eenwiel zoals de Onewheel is dat de politie zegt dat je aan het rondrijden bent op een voertuig wat niet gekeurd is door de RDW. Daardoor mag je er niet mee op de weg rijden. Vorige week in Vlaardingen maar deze week ook in Castricum. Blijkbaar is dat onderling afgesproken bij de politie die overigens op dit moment alleen waarschuwingen geeft en dat waarderen we zeer.

Omdat blijkbaar nog steeds niet iedereen op de hoogte is hierbij nogmaals de uitzondering in de wetten met betrekking tot eenwielers zoals de Onewheel.

Een Onewheel of EUC heeft 1 wiel. De Europese eisen (EG) met betrekking tot voertuigen zijn van toepassing op voertuigen die 2-, 3- of 4 wielen hebben. Een Onewheel valt niet onder EG-richtlijnen en dus ook niet onder voertuig categorieën. Qua regelgeving is het geen voertuig en kan het dus ook geen motorrijtuig zijn volgens de WegenVerkeersWet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.

Maar wat is het dan wel? Volgens Artikel 4 lid 4 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) is een Onewheel een elektrisch verplaatsingsvoorwerp.

In afwijking van het eerste en het tweede lid gebruiken personen die zich verplaatsen met behulp van voorwerpen, niet zijnde voertuigen, het fietspad, het fiets/bromfietspad, het trottoir of het voetpad. Zij gebruiken de rijbaan indien een fietspad, een fiets/bromfietspad, een trottoir of een voetpad ontbreekt.

Het is geen garantie dat je daarmee een boete voorkomt omdat sommige agenten (net zoals wij) heel eigenwijs zijn. Maar een Onewheel is geen voertuig en dus ook geen motorvoertuig en we zagen al meerdere malen dat eenwielers en Onewheels na inbeslagname werden teruggegeven en dat er uiteindelijk geen boetes zijn gegeven.