We krijgen regelmatig meldingen dat eenwielers zoals de Onewheel maar ook EUC’s na inbeslagname weer worden teruggegeven aan de eigenaar zonder andere sancties. Maar hoe gaat dat eigenlijk? Timo zelf eigenaar van een Onewheel en een EUC hielp iemand waarvan er inmiddels al weer 2 Onewheel’s in beslag zijn genomen en stuurde ons de procedure.

Onewheel of EUC in beslag genomen? Zo krijg je hem terug

In Amsterdam worden opvallend veel Onewheel’s van expats in beslag genomen. Vermoedelijk omdat ze de Nederlandse taal niet goed beheersen en zich niet genoeg kunnen verweren.

Timo is met de expat naar het bureau gegaan om uit te leggen waarom de Onewheel onrechtmatig in beslag was genomen. Volgens de agent die de Onewheel in beslag had genomen mag een Onewheel niet op de openbare weg rijden. Timo legde uit dat het volgens hem wel is toegestaan waarop de agent vertelde dat hij geen jurist is en dat hij het beslagloket van het Openbaar Ministerie dan maar moest bellen.

Na contact met het Amsterdamse beslagloket is het verweer van Timo doorgestuurd naar het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie.

Het verweer komt in grote lijnen neer op de volgende tekst:

Een Onewheel of EUC heeft 1 wiel. De Europese eisen (EG) met betrekking tot voertuigen zijn van toepassing op voertuigen die 2-, 3- of 4 wielen hebben. Een Onewheel valt niet onder EG-richtlijnen en dus ook niet onder voertuig categorieën.

Qua regelgeving is het geen voertuig en kan het dus ook geen motorrijtuig zijn volgens de WegenVerkeersWet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.

Maar wat is het dan wel? Volgens Artikel 4 lid 4 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) is een Onewheel een elektrisch verplaatsingsvoorwerp.

In afwijking van het eerste en het tweede lid gebruiken personen die zich verplaatsen met behulp van voorwerpen, niet zijnde voertuigen, het fietspad, het fiets/bromfietspad, het trottoir of het voetpad. Zij gebruiken de rijbaan indien een fietspad, een fiets/bromfietspad, een trottoir of een voetpad ontbreekt.

Na enkele maanden kwam er bericht van het CVOM dat de Onewheel weer opgehaald kon worden. Met de aantekening dat de Officier van justitie besloten heeft om de Onewheel terug te geven met dien verstande dat er niet meer mee wordt gereden op de openbare weg zolang de Onewheel niet verzekerd is.

Bij herhaling (lees geen verzekering) gaat de politie wederom over tot inbeslagname en wordt de Onewheel niet meer teruggegeven.

Inmiddels hebben we 1 verzekeraar in Nederland gevonden die een Onewheel verzekerd tot een snelheid tot 20 KM/u. We zijn aan het uittesten hoe dit in de praktijk werkt. We zijn al een keer staande gehouden en konden na het tonen van de verzekering gewoon weer doorrijden. Het zou fijn zijn als er meerdere verzekeraars zich hierbij aansluiten. Het kost de politie veel onnodig werk, het Openbaar Ministerie veel extra tijd en bespaard Onewheel eigenaren veel stress en ergernis.

Onewheel of EUC in beslag genomen? Zo krijg je hem terug