We kregen deze zomer van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een vooraankondiging dat we deze maand gaan praten over de technische eisen van LEVs.

Volgens het ministerie mogen ons soort LEVs volgens Europese regelgeving niet worden toegelaten tot het verkeer op de weg, in Nederland zijn ze dus impliciet verboden. Inmiddels rijden ze via zelfregulering en een AVP verzekering in tenminste 18 Europese lidstaten al zonder noemenswaardige problemen rond maar Nederland houdt nog steeds vast uit wetgeving uit 2014.

In dat jaar is de Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfiets opgesteld. Hierin staan technische eisen die aan ons soort voertuigen gesteld worden. Het komt er op neer dat je een e-step gelijkstelt aan een bromfiets.

De afgelopen 3 jaar is er aan nieuwe wetgeving gewekt door het ministerie. We kregen deze week de eisen voor de technische eisen voor de e-step. Ze zijn vrijwel identiek aan de eisen voor een bijzondere bromfiets.

Een e-step moet dubbele remmen hebben en als je motor uitvalt moet je rem nog steeds werken. Daarnaast moeten er knipperlichten, een achteruitkijkspiegel en een kentekenplaatje plus WAM verzekering op zitten. Geen zelfregulering maar keuringen door de RDW. We gaven het eerder al aan. Alle e-steps die je nu overal in Europa ziet rondrijden zullen vanaf 2023 in Nederland net zo verboden zijn als nu.

Het TNO heeft daarnaast besloten dat LEVs zonder stuur helemaal niet de weg op mogen omdat je er niet goed mee kan remmen: “Het is vanuit veiligheidstechnisch oogpunt niet wenselijk om de remkracht van een voertuig te combineren met de vaardigheden van de gebruiker”.

Wij vragen ons af of we nog wel moeten deelnemen aan de gesprekken met het ministerie. Het is oude wijn in nieuwe zakken. Niet de vernieuwing die we al jaren zien in de rest van Europa. De wensen van inmiddels tienduizenden gebruikers zijn helder en er is helemaal niemand te vinden die voor het Duits model is met elementen uit de bijzondere bromfiets beleidsregel.