Het recht op demonstreren is deze dagen veelvuldig in het nieuws. Ons recht op vrijheid van meningsuiting en vreedzaam protest is de afgelopen jaren meerdere malen geschonden. Op zich vreemd want in 2020 mochten wij nog rijdend (RTL Nieuws) (Hart van Nederland) op onze Lichte Elektrische Voertuigen (LEVs) demonstreren in Den Haag. De opkomst was groot gezien het noodweer. Politie Haaglanden was tevreden en we kregen nog complimenten van de gemeente dat alles prima was verlopen en onder de deelnemers was zelfs een Tweede Kamerlid van de SP.

Recht op vrijheid van meningsuiting en vreedzaam protest voor LEV-eigenaren

Een vervolg demonstratie in de Hofstad het jaar daarop is verboden. Net zoals onze demonstraties in 2021 in Amsterdam en Rotterdam.

De Legaalrijden demonstratie in Amsterdam is verboden door burgemeester Halsema:

“Het is niet toegestaan om in het kader van een demonstratie andere wetten of regels te overtreden. De voertuigen waarmee u wilt demonstreren zijn niet goedgekeurd voor toelating op de openbare weg. De Rijksdienst Wegverkeer (RDW) heeft deze toestellen niet beoordeeld als verkeersveilig. Om deze reden is het ook niet mogelijk om deze voertuigen te verzekeren of om als bestuurder verzekerd op deze voertuigen te rijden. Dit alles maakt dat de driehoek het niet verantwoord acht dat u met deze voertuigen de weg op gaat om te demonstreren”.

Wettelijk mag een demonstratie worden verboden als er sprake is van van ernstige bedreigingen van de openbare orde of veiligheid. In 2020 hebben we laten zien dat onze demonstraties daar niet onder vallen. Helaas denkt het OM daar anders over. Ondertussen zagen we dat er herhaaldelijk de openbare orde of veiligheid is geschonden bij andere demonstraties.

Wij vinden het vreemd omdat er bij een demonstratie altijd een (geringe) verstoring is van de openbare orde zoals een lichte verstoring in het verkeer. Dat is normaal ook nooit voldoende reden voor een verbod. Volgens het College van de rechten van de Mens staat het demonstratierecht in Nederland ernstig onder druk.

“de overheid moet demonstraties faciliteren”

Inzet van strafrechtelijke instrumenten om de organisatie van een demonstratie te verhinderen is een extreem zwaar middel dat niet makkelijk te rechtvaardigen valt. Tijdelijke verkeersblokkades zijn door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aangemerkt als een vorm van demonstreren.

Wij merkten vorig jaar dat de opkomst bij onze aangepaste demonstraties door de dreiging dat LEVs tijdens onze demonstraties in beslag genomen zouden kunnen worden aanzienlijk minder was dan bij onze eerste Haagse demonstratie waarbij iedereen onder politie begeleiding een route door Den Haag kon rijden. Het recht op vrijheid van meningsuiting van LEV gebruikers is daarmee naar onze mening aangetast. We merkten dat mensen bang waren om te komen demonstreren en zagen dat ook aan het opkomstpercentage. De politie zei letterlijk dat als er een LEV op de weg zou staan dat deze in beslag zou kunnen worden genomen.

We hebben het College van de rechten van de Mens een e-mail gestuurd met de vraag of ze ons advies kan geven voor het organiseren van een nieuwe demonstratie in Den Haag. Door de opgelegde vorm, lopen in plaats van rijden of samen op een pleintje staan is ons demonstratierecht ons ontnomen. We zijn geen wandelclub en willen juist laten zien dat je veilig op een LEV kan rijden en demonstreren. Dat het zonder problemen kan hebben we in 2020 laten zien.

2023 is voor gebruikers van een LEV een cruciaal jaar omdat de Tweede Kamer akkoord dreigt te gaan met een LEV-kader (nieuwe wetgeving) wat LEVs nog steeds van de weg zal houden door de afwijkende keuringen die je in de rest van de wereld vrijwel nergens tegenkomt. En als ze het al doen zoals in Duitsland dan zijn de Nederlandse eisen nog strenger dan de Duitse zodat een goedgekeurde Duitse e-step nog steeds niet goedgekeurd zal worden in Nederland. Hoog tijd dus om weer te demonstreren maar dan wel rijdend op een LEV. Hoe dat eruit ziet kan je hieronder zien.