Regelmatig ontvangen eigenaren van een PLEV nadat ze zijn aangehouden door politie een strafbeschikking van het Openbaar Ministerie. Als je het daar niet mee eens bent kan je bezwaar maken door verzet in te stellen bij het OM. De strafrechter beoordeelt de strafzaak dan in zijn geheel opnieuw.

Zo ook vandaag in de strafzaak bij de rechtbank in Rotterdam waarin iemand van onze achterban met een elektrisch skateboard voor de rechter moest verschijnen omdat hij zich schuldig had gemaakt aan het rijden met een motorrijtuig zonder verzekering op de openbare weg.

De vraag is of een PLEV zoals een elektrisch skateboard wel een motorvoertuig is. De gedaagde kon het in zijn betoog goed weerleggen met zowel Nederlandse als EU-wetgeving.

Helaas ging de rechter daar niet in mee. De gedaagde had volgens hem ook via websites kunnen weten dat een elektrisch skateboard verboden is op de openbare weg.

De boete is wel gehalveerd van €410 naar €200 met daarvan €210 voorwaardelijk voor een periode van twee jaar.

Rechter kent hoogte van boete niet in strafzaak

De gedaagde vertelde de rechter nog dat op de website van de rijksoverheid (de rechter had dat moeten weten) staat dat de boete voor het rijden met een elektrisch skateboard €260 is. Ook dat de politie (herhaaldelijk) in de media zegt dat de ze eerst een waarschuwing geven en daarna pas een boete.

Hij nam het voor kennisgeving aan. Als je daar iets mee wil moet je in hoger beroep gaan. Dat kost meer dan de boete die nu betaald moet worden.