Het SWOV heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een risico-inventarisatie van de elektrische step gemaakt. Een inventarisatie aan de hand van 3 e-steps die ter keuring zijn aangeboden bij de RDW om gekeurd te worden als ‘bijzondere bromfiets.’ Naast een technische keuring en rijtesten door de RDW, maakt het SWOV een risico-inventarisatie. Er zijn geen merknamen bekend van de e-steps die zijn gekeurd en uit de risico-inventarisatie komt ook niet een beoordeling of een bindend advies over het wel of niet toelaten van de elektrische step.

Opvallend is dat de aanwijzing van een e-step als bijzondere bromfiets al snel zal leiden tot verwarring bij andere leveranciers van e-steps. Dit zal ook tot verwarring en onbegrip leiden bij consumenten waardoor het gebruik van niet-aangewezen e-steps op de openbare weg zal toenemen.

In het stuk staat ook dat bekend is dat berijders van elektrische steps binnen deelconcepten roekelozer rijgedrag vertonen ten opzichte van berijders van elektrische steps in privébezit. Ook dragen zij minder vaak een helm…

Het SWOV schrijft ook over de ongevalsrisico’s uit andere landen maar is daarbij niet de diepte in gegaan. Zo zijn het aantal ongevallen in Duitsland  vooral te herleiden naar dronken gebruikers van deelsteps en omdat het Noorse onderzoek het meest negatieve is wat je kan vinden over e-steps voeren ze dat ook weer op. Vreemd want we hebben al herhaaldelijk aangetoond dat de e-step niet de oorzaak is van het aantal ongevallen in Noorwegen maar de slechte infrastructuur. Daarbij gebeuren de ongelukken in Noorwegen ook het meeste met deelsteps.

De risico inventarisatie van het SWOV kan je lezen in dit PDF document