Het Spaanse Fundación MAPFRE is gespecialiseerd in het in kaart brengen van risico’s zoals de verkeersveiligheid. Uit uitvoerig ongevallen onderzoek blijkt dat het gedrag van gebruikers van elektrische steps een fundamenteel element is als het gaat om veilig gebruik van deze vorm van mobiliteit.

In 2021 stierven in Spanje 13 mensen bij ongevallen met elektrische steps, meer dan twee keer zoveel als in voorgaande jaren. Met de kanttekening dat het gebruik de afgelopen jaar explosief is gestegen waardoor het aantal ongevallen hoogstwaarschijnlijk sterk is gedaald.

Tot nu toe bedraagt ​​het aantal overledenen in 2022 al 5. In dit onderzoek zijn 223 verkeersongevallen met e-steps onderzocht die hebben plaatsgevonden sinds januari 2022. 44 daarvan ernstig en 5 met dodelijke afloop in de provincies Valencia, Zaragoza, Barcelona en Almería.

Uit onderzoek blijkt dat het dragen van een helm, het rijden op fietspaden en je aan de maximum snelheid houden van 25 KM/u verkeersongevallen met letsel drastisch kan verminderen. Wat ook blijkt is dat veel mensen onder invloed van alcohol en drugs gebruik malen van deelsteps. Een avondklok zou het aantal ongevallen kunnen verminderen.

De sleutel tot vermindering van ongevallen is gebruikersgedrag. Uit de verslagen van dodelijke ongevallen blijkt dat er sprake is van onregelmatige omstandigheden of dat ze in strijd zijn met de huidige regelgeving, zoals het feit dat “twee mensen op de deelstep reisden”, of dat twee van de overledenen 15 jaar oud waren of “hij reed zonder helm met een snelheid tussen 40 en 50 km/u”, “hij reed ’s nachts op de lokale weg.”