In Spanje zijn Lichte Elektrische Voertuigen al enige tijd legaal maar de overheid heeft wel besloten om een aantal regels aan te passen lezen wij in de Spaanse Staatscourant via een tip van Arjan Tel. 

Er is een overgangsperiode van 5 jaar om de nieuwe regels te implementeren zodat niet meteen alle LEVs die niet aan de nieuwe eisen voldoen meteen illegaal zijn. De nieuwe verordening bepaalt dat voertuigen voor persoonlijke mobiliteit voorzien moeten zijn van een kentekenbewijs en aan een aantal technische eisen moeten voldoen.

Spanje past regels en motorvermogen aan voor LEVsDaarnaast moet er een classificatie zichtbaar zijn op het voertuig om de certificering en identificatie te vereenvoudigen. 

Spanje past regels en motorvermogen aan voor LEVsE-steps en skateboards mogen een maximaal motorvermogen hebben van 1000w en zelfbalancerende LEVs zoals een EUC of een Onewheel 2500w. 

In Nederland heeft het ministerie van I&W besloten in het voorlopige LEV-kader dat het maximale vermogen van Levs 250w mag zijn. Legaalrijden gaf eerder al aan dat het maximale motorvermogen van 250w voor LEVs gevaarlijk is, zeker voor zelfbalancerende LEVs.

Een maximale snelheid van 25 KM/u is logischer en zou niet gekoppeld moeten worden aan net vermogen van de motor. Nederland is ook het enige land ter wereld met deze eis.