De RDW heeft in opdracht van met ministerie van I&W technische eisen opgesteld waar toekomstige (persoonlijke) LEVs aan moeten voldoen. Het is als een slager die zijn eigen vlees moet keuren want o.a. de beleidsregel voor bijzondere bromfietsen is als uitgangspunt meegenomen. Daarbij ook verwijzingen naar het Duitse model. 

Deze exclusieve eisen voor LEVs die je vrijwel in geen enkel ander land tegenkomt zijn de afgelopen maanden onder de loep genomen door experts van de TU-Delft, TNO, SWOV en HAN. Hun bevindingen worden eind deze maand aan stakeholders voorgelegd. 

Ook wij zijn daarbij aanwezig maar het gaat dan in ons geval alleen over de eisen voor de e-step. Denk aan de banden, verlichting en reminrichting. Andere LEVs zonder stuur zijn uitgeloten. Mede door misleidende informatie van de kennisinstituten die nu weer onderzoek doen naar de technische eisen. 

Ondertussen zijn er steeds meer stakeholders die de technische eisen voor LEVs, het uitsluiten van LEVs zonder stuur en de plannen voor toelating via keuringen en WAM verzekeringen in twijfel trekken. 

Het ministerie kiest voor een afwijkend Duits model wat we niet zien in de overige 18 EU-lidstaten. Daar mogen LEVs met en zonder stuur al lang rondrijden zonder (RDW) keuringen en een aansprakelijkheidsverzekering.