Legaalrijden heeft (net als andere stakeholders) namens jullie als gebruikers de kans gekregen om enkele technische vragen over het LEV kader te stellen aan het ministerie van I&W en de RDW. Een unieke kans maar vragen over beleidsbeslissingen in het LEV kader die al genomen zijn kunnen niet gesteld worden. Stel je vraag in de reacties onder dit bericht. We zullen de meest relevante vragen toevoegen aan onze vragenlijst voor het ministerie.

Wij stellen namens jullie de onderstaande vragen:

  1. Het is buiten de orde omdat dit valt onder een beleidsbeslissing maar we doen het toch omdat in het directeurenoverleg deze zomer is gesproken over het uitsluiten van LEVs zonder stuur. Legaalrijden had daar bij aanwezig moeten zijn maar is voor dit cruciale gesprek niet uitgenodigd. We betreuren dat zeer, mede omdat LEVs zonder stuur nu (voorlopig) zijn uitgesloten van het LEV kader. De beslissing om dat te doen is in een overleg gedaan waar stakeholders zaten die aantoonbaar tegen LEVs zonder stuur zijn. Daarbij zijn er rapporten naar de Tweede Kamer gestuurd met informatie over LEVs zonder stuur die feitelijk onjuist of achterhaald zijn. De gebruikers zijn genegeerd. Dat betreuren we zeer en vragen ons af waarom LEVs zonder stuur zijn uitgesloten. Dat het een beleidsbeslissing is begrijpen we me we horen graag het inhoudelijke argument.
  2. Als we de stukken en de eisen lezen van het LEV kader dan is de Segway vanaf 2023 ook niet meer legaal. Deze voldoet niet meer aan de technische eisen. Een Segway heeft geen dubbele remmen (nieuwe eis) en een identiek rem systeem als een Onewheel of een EUC. In het Kader lezen we dat het niet wenselijk is om de remkracht van een voertuig te combineren met de vaardigheden van de gebruiker. Deze worden uitgesloten uit het LEV-kader. De remkracht van een Segway is een combinatie van de vaardigheden van de gebruiker.
  3. Volgens een actuele schatting zijn er in Nederland op dit moment 250.000 e-steps, Onewheels, EUCs en elektrische skateboards verkocht. Vrijwel al deze LEVs zullen na inwerkingtreding van het kader niet legaal worden maar zijn door de technische eisen dan nog steeds verboden op de openbare weg. In tenminste 18 Europese lidstaten zijn deze LEVs nu al toegestaan via zelfregulering en een aansprakelijkheidsverzekering door ze gelijk te stellen aan een fiets. Waarom stelt Nederland als enig land ter wereld technische eisen aan LEVs die vergelijkbaar zijn aan een snor- of bromfiets.
  4. Waarom en hoe is er een verschil in veiligheid als er een volledige motor op een e-step, elektrisch skateboard, Onewheel, EUC of fiets zit, ten opzichte van een hulpmotor of geen motor, als je allemaal dezelfde snelheid en gewicht hebt?
  5. Een (elektrische) fiets of (elektrische) step zijn balansvoertuigen Een stuur en lichamelijke beweging zorgt er uiteindelijk voor dat je daadwerkelijk stuurt en rechtop kan blijven. Waarom zou een fiets veiliger zijn ten opzichte van zelf balancerende voertuigen zonder stuur? Je word zelfs extra ondersteund door een hulpmotor bij het in balans houden van het voertuig en bij een val zit er geen stuur in de weg zodat je een val beter kan opvangen. Het is algemeen bekend dat gebruikers van een e-step (doordat een stuur in de weg zit) hoofdletsel oplopen.
  6. Wat is een realistische termijn waarin we een besluit kunnen verwachten voor de 1c categorie (zelf balancerende vervoermiddelen en elektrische skateboards) met de realistische en praktische afweging m.b.t veiligheid? Gaat u de ervaring van de gebruikers hierin meenemen? Waarom is er niet voor gekozen om de uitkomst van de rapporten die LEVs zonder stuur met de gebruikers te delen. Er is geen hoor en wederhoor toegepast en de conclusies van 1 bron worden zomaar overgenomen.
  7. Waarom zijn er geen cijfers en veiligheidsrapporten uit landen waar al jaren LEV’s rondrijden geraadpleegd. In België zijn ze sinds 2019 beschikbaar via de overheid en wij hebben ze ook gedeeld via onze website. Qua veiligheid willen we ook graag aantekenen dat de meeste ongevallen met e-steps worden veroorzaakt door deelsteps. Dat heeft vooral te maken met onervarenheid, het niet dragen van een helm en het gebruik van alcohol. We voegen graag nog de cijfers toe uit Brisbane (Australië). Bij 92% van de ongevallen met een LEV is de e-step de oorzaak. 78% daarvan komt door een deelstep. 46% van de mensen die gewond raakten droeg geen helm en bij 27% was alcoholgebruik de oorzaak.