We zijn even de weg kwijt en hebben jullie hulp nodig. Minister Cora van Nieuwenhuizen gaf onlangs aan dat de Rijksdienst wegverkeer had laten weten dat het Belgisch model met zelfcerticering voor LEVs leidt tot onveilige voertuigen op de weg. De RDW acht dat model te gevaarlijk voor de verkeersveiligheid.

Wij hebben de afgelopen weken in Europa eens uitgebreid rondgevraagd in landen zoals Frankrijk en België waar ze zelfregulering hebben toegepast en wat blijkt in die landen zijn nauwelijks ongevallen met LEVs bij persoonlijk gebruik. We hebben de actuele verkeersongevallencijfers uit België van de overheid gekregen inclusief LEVs en wat blijkt, ook die zijn nihil.

Nu we het toch over verkeersveiligheid hebben…. de outline voor het LEV kader van het ministerie refereerde naar extra aanvullend onderzoek van de TU Delft naar de ongevallencijfers van LEVs. Dat onderzoek is inmiddels afgerond en de belangrijkste conclusie is dat er onvoldoende harde ongevallencijfers zijn.

De aannames van de RDW hebben vermoedelijk te maken met de keuringen die ze zelf uitvoeren. Het is net zoals de slager die zijn eigen vlees keurt. 

We hebben ook uitgebreid rondgebeld en rondgevraagd onder stakeholders die de meeste mensen vertegenwoordigen en wat blijkt… die zijn allemaal voor zelfregulering. 

Onze conclusie is dat de legalisering van LEVs met en zonder stuur veilig kan. Dat bevestigen inmiddels zelfs de cijfers van overheden uit het buitenland en dat blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek. We zullen het even in Jip-en- janneke taal zeggen… de ongevallencijfers zijn niet meetbaar. 

Tot slot halen we de minister graag nog even aan: “we gaan LEVs toestaan mits het veilig kan”. Waar wachten we op? Niemand die het nog snapt. Wie het weet mag het zeggen.

Photo: Cameron Venti