We kregen vanmiddag bericht van de griffie van de commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer. Met daarin een korte toelichting wat we de komende tijd kunnen verwachten over LEVs in de Tweede Kamer. 

Voor het zomerreces van de Tweede Kamer wat op 9 juli begint stuurt het ministerie van I&W de outline van het nieuwe toelatingskader voor LEVs naar de Tweede Kamer. De kans is groot dat over die outline een schriftelijk overleg met de minister zal worden georganiseerd waarbij de inbrengdatum voor vragen vanuit de Kamer na het zomerreces in september zal vallen. 

Tot slot laat de griffie weten dat onze brief met de Legaalrijden position paper aan de Tweede Kamerleden die over LEVs gaan gestuurd zal worden zodat ze onze informatie bij het schriftelijk overleg kunnen betrekken en bij hun inbreng kunnen gebruiken.