Vorig jaar onthulde de Fietsersbond dat sommige Fatbikes harder kunnen dan 25 km/u. Niet zonder gevolgen want wij krijgen uit meerdere bronnen signalen dat de overheid bezig is om de verkoop van fatbikes die harder dan 25 km/u kunnen rijden aan banden te leggen.

Zo is er vorig jaar bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, lees het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een melding binnengekomen dat er diverse merken fatbikes rondrijden in Nederland die niet voldoen aan de Europese verordening 168/2013. Het komt er vooral op neer dat ze harder dan 25 km/u kunnen rijden en dat het motorvermogen boven de toegestane 250 watt ligt. Uit documenten die wij hebben ingezien blijkt dat het ministerie specifiek doelt op e-bikes met dikkere banden.

Opmerkelijk is dat vooralsnog andere opgevoerde e-bikes zoals Stella en Gazelle e-bikes met rust worden gelaten. Toeval of niet maar Gazelle is sponsor van de Fietsersbond. Dezelfde bond die allemaal leugens en aannames de wereld in heeft geholpen over Lichte Elektrische Voertuigen. De aanhang zit zelfs in de top van het ministerie van I&W die over het LEV-kader gaat.


Wij vrezen voor de volgende stap, het verbieden van de verkoop van de Monowheel, Onewheel, ESK8 en e-stepjes die niet voldoen aan de eisen van de overheid. Net als bij sommige fatbikes die nu blijkbaar verboden worden onderzoekt de ILT ook deze categorie.

Wij vinden het onbegrijpelijk dat de overheid zo te werk gaat. Luchtfietsende ouderen op e-bikes verongelukken massaal op (opgevoerde) Gazelle e-bikes met een “turbo knopje.” Dat is blijkbaar geen probleem?

Wij vinden snelheidslimieten en maximaal motorvermogen achterhaald. De politie is er om dat te handhaven.  De overheid meet ook met twee maten. Dan moeten auto’s in Nederland ook begrensd worden op 120 KM/u inclusief het motorvermogen.