Gisteren hadden we op uitnodiging van Achmea een interessant en uitgebreid verkennend gesprek over onze nieuwe vormen van mobiliteit en natuurlijk onze voorkeur voor de manier waarop je LEVs zou moeten verzekeren in de toekomst. 

We hebben aangegeven dat onze achterban met gebruikers hun LEVs het liefst verzekerd zien via een (AVP) aansprakelijkheidsverzekering. Net zoals dat nu ook (vrijwillig) gebeurd met fietsen en e-bikes. In tenminste 17 EU-lidstaten zien we dat verzekeraars ook voor deze vorm kiezen. 

Alleen Duitsland wijkt af met een omslachtige WAM verzekering. E-steps moeten daar voorzien zijn van een kentekenplaatje plus een aparte verzekering. De Nederlandse overheid heeft ook die voorkeur uitgesproken in het concept LEV kader wat onlangs in december is gepresenteerd.  

Er zijn dus twee verzekeringsvormen mogelijk waarbij de gebruikers de voorkeur hebben voor een AVP verzekering volgens een beproefd Europees model.