Omdat Lichte Elektrische Voertuigen in onze buurlanden nog maar kort worden gebruikt zijn er nog haast geen cijfers bekend over het aantal ongevallen. LEV’s worden in Nederland constant weggezet als gevaarlijk maar het meest gevaarlijke voertuig op de weg in onze categorie is nog steeds de fiets. Het gekke is dat je daar nooit iemand over hoort. Fietsers mogen ook gewoon onverzekerd rondrijden maar ook daar hoor je nooit iemand over. Als je het op een e-step of elektrisch skateboard doet neemt de politie hem in beslag omdat je onverzekerd aan het rondrijden bent.

Gisteren ontvingen we de eerste gegevens via de Belgische overheid (dank Pjotr!) waarin het aantal verkeersongevallen over 2019 is bijgehouden. In 2019 is er 1 persoon met een e-step overleden en waren er in heel België 35 ongevallen met een LEV die ze in België gemotoriseerde voortbewegingstoestellen noemen. Vorig jaar bleek ook al dat het aantal ongevallen met deelsteps in een plaats als Oostende meeviel. Van de 133.000 ritten met een deelstep waren er slechts 5 meldingen van een ongeval.

Wat we dus al enige tijd zeggen is dat Lichte Elektrische Voertuigen bij persoonlijk gebruik veel minder gevaarlijk zijn dan de berichten die je in de media leest. Bij persoonlijk gebruik konden we dat al redelijk onderbouwen met feiten maar het is fijn nu er ook voor het eerst officiele cijfers zijn van de Belgische overheid die dat onderbouwen.

Vierkantjes voor dummy’s met de echte waarheid over de veiligheid van LEV's

Wat opvalt uit de cijfers is dat van de 35 ongevallen er 27 zijn waarbij alleen de bestuurder van een LEV gewond raakte, in jargon een zogenaamd eenzijdig ongeval. Daarnaast waren er 6 fietsers, 1 bromfietser en een 1 passagier betrokken bij een ongeval door een LEV.

28 ongevallen vonden plaats binnen de bebouwde kom, 4 buiten de bebouwde kom en van 4 ongevallen is de plaats onbekend.

24 bestuurders van een LEV waren mannelijk en 11 vrouwelijk. De meeste slachtoffers (13) vielen in de provincie Antwerpen. 21 bij klaarlichte dag, 5 in de nacht 2 bij dageraad en de rest is onbekend.

Vierkantjes voor dummy’s met de echte waarheid over de veiligheid van LEV's

Als we naar de leeftijden kijken dan is de leeftijdscategorie van 20 tot 34 jaar het meest (13x) betrokken bij een ongeval.

 •  5 –  9 jaar 2
 • 10-14 jaar 1
 • 15-19 jaar 3
 • 20-24 jaar 4
 • 25-29 jaar 4
 • 30-34 jaar 5
 • 35-39 jaar 2
 • 40-44 jaar 2
 • 45-49 jaar geen
 • 50-54 jaar 2
 • 55-59 jaar 4
 • 60-64 jaar 2
 • 65-69 jaar 1
 • 75 en ouder 2

Vierkantjes voor dummy’s met de echte waarheid over de veiligheid van LEV's

Hierboven zie je een uitsplitsing van het aantal ongevallen in België. Wat meteen opvalt is de blauwe balk, dat zijn het aantal ongevallen waarbij een auto betrokken was. De tweede balk die opvalt is het aantal ongevallen met de fiets, 8558 ten opzichte van 35 met Lichte Elektrische Voertuigen. Het is nauwelijks zichtbaar in deze grafiek en dat is ook de werkelijkheid die we al bijna een jaar proberen uit te leggen aan beleidsmakers. Dat de Fietsersbond ons steeds wegzet als gevaarlijk kunnen we hierbij ook afdoen als ongefundeerde onzin. We horen ook vaak van aanhangers van de Fietsersbond dat er geen ruimte meer is op het fietspad in Nederland voor nieuwe voertuigen. LEV’s nemen niet meer ruimte in op een fietspad maar minder. Als een LEV gebruiker geen fiets gebruikt maar een LEV neemt hij of zij minder plaats in op het fietspad en worden fietspaden dus ook aantoonbaar veiliger.

Vierkantjes voor dummy’s met de echte waarheid over de veiligheid van LEV's

Voor wie graag in hokjes denkt nog even de bovenstaande weergave van het aantal ongevallen in België in 2019. Het meest kwetsbaar ben je als je een auto (blauw) of fiets (oranje) gebruikt. Dat minuscule rood omlijnde hokje rechtsonder zijn de levensgevaarlijke Lichte Elektrische Voertuigen waarover het ministerie van I&W onderzoeksrapporten naar Tweede Kamerleden stuurt waarin staat dat LEV’s gevaarlijk zijn.

Vierkantjes voor dummy’s met de echte waarheid over de veiligheid van LEV's

Hiermee tonen we met degelijke informatie van de Belgische overheid aan dat de Nederlandse overheid achterhaalde desinformatie gebruikt zonder echte deskundigen te raadplegen. Zowel op het ministerie van I&W als bij de kennisinstituten is er nauwelijks kennis over de Lichte Elektrische Voertuigen die wij vertegenwoordigen. In België zijn er geen RDW keuringen voor LEV’s en kan je met elk gewenst voertuig verzekerd op de weg rijden via je aansprakelijkheidsverzekering. Zo simpel kan het zijn. Dat is echte vrijheid om je te verplaatsen naar je werk of school zonder elke keer achterom te kijken of er geen motoragent achter je zit die je voertuig in beslag neemt.

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft herhaaldelijk gezegd, LEV’s mogen de weg op als het veilig kan. Hier zijn de cijfers en de echte feiten. Het kan echt. Stop je energie in ouderen op e-bikes, daar zit het echte gevaar.