Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft bekend gemaakt hoeveel dodelijke slachtoffers er vorig jaar waren in het verkeer in Nederland. Onder fietsers waren dit er 229. Uit de cijfers blijkt ook dat de fiets het meest gevaarlijke vervoermiddel is in Nederland.

Opmerkelijk is ook dat er een stijging is te zien ten opzichte van 2019. Toen waren er 203 dodelijk verongelukte fietsers in Nederland. Vanwege corona was het in 2020 juist rustiger op de weg. Uit de cijfers blijkt dat eenderde van alle fietsdoden verongelukte op een e-bike. We schreven het vorig jaar al en ook nu blijkt dat 50% van het aantal fietsdoden 60 jaar of ouder is. Het aantal dodelijke ongevallen onder twintigers en dertigers daalde met 19%.

Vorig jaar waren er in Nederland 0 dodelijke ongevallen met LEVs. We snappen dat er nog weinig rondrijden omdat ze nog niet legaal zijn maar je kan wel stellen dat er inmiddels tienduizenden gebruikers zijn van een LEV in Nederland. Door corona zagen we ook een stijging in de verkoop vorig jaar. Die LEVs zijn onder andere gebruikt om het OV te mijden.

Eerder bleek al uit een uitsplitsing van het aantal ongevallen in België dat het aantal ongevallen met de fiets veel hoger is. 8558 ten opzichte van 35 met Lichte Elektrische Voertuigen. Onlangs presenteerde ook Duitsland ongevallenstatistieken die vooral het gevaar van de fiets aantonen. 351 dodelijk verongelukte fietsers versus 7 met LEVs.

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft herhaaldelijk gezegd dat LEVs de weg op mogen als het veilig kan. Dit zijn de cijfers en de feiten. Ouderen op e-bikes daar zit het gevaar niet bij LEV gebruikers.

Het CBS meet de dodelijke ongevallen van Lichte Elektrische Voertuigen zoals elektrische skateboards, eenwielers zoals de Onewheel en e-steps niet omdat ze verboden zijn. Wij houden dat wel bij en het aantal was net als in 2019 ook in 2020: 0. Daarnaast zijn het aantal dodelijk verongelukte LEV gebruikers bij onze achterban in Europa ook nihil.