Via Nikolaus kregen we vanmorgen een merkwaardig bericht. In Oostenrijk was iedereen sinds 2019 in de veronderstelling dat elektrische steps een motorvermogen mochten hebben van maximaal 600 watt en een maximale snelheid rijden van 25 KM/u.

Das Fahren mit Klein- und Minirollern mit elektrischem Antrieb (elektrisch betriebene Klein- und Miniroller) ist auf Gehsteigen, Gehwegen und Schutzwegen verboten. Ausgenommen von diesem Verbot sind Gehsteige und Gehwege, auf denen durch Verordnung der Behörde das Fahren mit elektrisch betriebenen Klein- und Minirollern mit einer höchsten zulässigen Leistung von nicht mehr als 600 Watt und einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h erlaubt wurde. Das Fahren ist ferner mit elektrisch betriebenen Klein- und Minirollern mit einer höchsten zulässigen Leistung von nicht mehr als 600 Watt und einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h auf Fahrbahnen, auf denen das Radfahren erlaubt ist, zulässig.

Dat blijkt niet te kloppen en dus zijn alle e-steps en en deelsteps in Oostenrijk per direct allemaal illegaal.

Er zijn in Oostenrijk al zo’n 100.000 e-steps verkocht maar inmiddels blijkt dat een e-step volgens de wet alleen de weg op mag als de motor 250 watt is, net als een e-bike. Dat komt er op neer dat alle e-steps inclusief deelsteps (400 watt) in Oostenrijk per direct niet meer de openbare weg op mogen omdat ze volgens de wet illegaal zijn.

Vrijwel alle e-steps in Oostenrijk zijn per direct illegaal

Retailers, gebruikers, de overheid en fabrikanten waren hiervan niet op de hoogte maar e-steps in Oostenrijk moeten voldoen aan de 250 W Nennleistung. Dat is een Europese geharmoniseerde norm waar ook e-bikes aan moeten voldoen.

De fout kwam aan het licht toen de politie iemand staande hield en er achter kwam dat de motor van de e-step een vermogen van 500 watt had. Een retailer vroeg vervolgens aan het Oostenrijkse ministerie van Klimaat en Mobiliteit wat de norm is en kreeg te horen dat het motorvermogen van e-steps maximaal 250 watt mag zijn.

Bei E-Kleintretrollern in Österreich gelten im Wesentlichen die Bestimmungen für das Fahrrad im Sinne der StVO. Die in der Betriebsanleitung oder anderen Dokumenten angegebene Dauerleistung des Fahrzeuges darf 250 Watt Nenndauerleistung nicht übersteigen und die Bauartgeschwindigkeit nicht höher als 25 km/h sein.

E-step gebruikers en retailers zijn totaal verrast en geven aan dat een e-step met een motorvermogen van 250 watt nauwelijks voorruit komt. Zeker in Oostenrijk met veel heuvelachtig gebied. Daarnaast zijn vrijwel alle e-steps begrensd op een maximale snelheid van 25 km/u dus is er eigenlijk weinig aan de hand maar probeer dat de overheid maar eens uit te leggen….

Foto bij dit artikel via: Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie