Vanmiddag hebben we deelgenomen aan de webinar van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Doel was om ons te informeren over de stand van zaken voor de totstandkoming van een LEV kader. Denk daarbij vooral aan categorisering en toelating, plek op de weg en de gebruikerseisen.

Dit najaar komt er een outline voor het nieuwe LEV-kader en daar moet de Tweede Kamer over oordelen. In 2021 gaat het ministerie aan de slag met de uitwerking van de wetgeving.

Tijdens de webinar was er geen mogelijkheid om direct met elkaar te spreken maar we konden via een chat wel commentaar geven. Dat resulteerde o.a. in een bevestiging van het ministerie dat een Onewheel geen voertuig is.

Vandaag was er geen plaats voor maar wat we verder nog ter sprake willen brengen is het onderzoek van TNO en de andere onderzoeken waarin LEV eigenaren weg worden gezet als gebruikers van kinderspeelgoed en dat LEVs gevaarlijk zijn. Deze onderzoeken zijn naar de Tweede Kamer gestuurd en geven een vrij negatief beeld over LEVs. Dat willen wij graag nog onderbouwen met feiten de komende tijd. Daarbij is ook de indruk gewekt dat LEV gebruikers geen helm willen dragen. Wij zien een ander beeld in onze achterban.