Dat de fietslobby met de Fietsersbond voorop graag de feiten verdraaid en LEVs neerzet als levensgevaarlijk is inmiddels algemeen bekend. Dat er ondertussen massaal ouderen verongelukken op o.a. e-bikes in hun achterban verzwijgen ze liever. Feit is dat er de afgelopen 10 jaar een significante stijging (+35%) in het aantal fietsslachtoffers is. Je zou zeggen maak je daar dan druk om. Werk aan een helmplicht voor ouderen maar nee de fietslobby is te druk met het bashen van e-stepjes en andere LEVs.

Uit een analyse in 2019 van cijfers van de Spoedeisende Hulp in Nederland maken we het volgende op. Ouderen boven de 55 lopen de meeste kans om op de spoedeisende hulp (SEH) terecht te komen na een fietsongeval. Bijna de helft (45%) van de SEH bezoeken als gevolg van een verkeersongeval betrof een eenzijdig ongeval met de fiets (48.400). Bijna twee derde van de 124.000 verkeersslachtoffers reed op de fiets ten tijde van het ongeval. Ruim de helft van de slachtoffers liep ernstig letsel op.

In totaal waren de kosten van verkeersslachtoffers die werden behandeld op de SEH-afdeling en/of werden opgenomen in het ziekenhuis naar schatting €836 miljoen. Meer dan de helft van die kosten (450 miljoen) worden veroorzaakt door fietsslachtoffers.

Al deze feiten en cijfers zijn bekend van fietsers die vaak onverzekerd en zonder kenteken mogen rondrijden. Vreemdgenoeg wil de overheid kentekenplicht instellen voor LEVs om de ongevallen beter te kunnen registreren…. Via het Letsel Informatie Systeem (LIS) zijn al deze gegevens al beschikbaar. Dus blijkbaar zit er achter die kenteken plicht voor LEVs toch een verdienmodel wat in 2020 al handjeklap met verzekeraars op een blauwe maandagmiddag op het ministerie is besloten hebben wij gegrepen.

Vorig jaar kwamen er in Nederland 229 fietsers om in het verkeer en 0 LEV gebruikers. Volgens de Fietsersbond komt dat door grotere drukte op het fietspad. Het is een aanname want er is nooit onderzoek naar gedaan. De Fietsersbond zegt ook dat de komst van LEVs meer drukte veroorzaakt op het fietspad. Ook dat is onzin. Eenzijdige ongevallen in hun 55+ achterban zijn de grootste oorzaak van het aantal ongevallen. Daarnaast zien we fietsers massaal door rood rijden en als ze dan aangereden worden dan heeft de automobilist het gedaan. Fietsers negeren de verkeersregels massaal, geven geen voorrang of nemen het, ze hebben geen verlichting, hinderen andere weggebruikers, dragen koptelefoons, mogen onverzekerd rondrijden en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

De zorgkosten van de ongevallen van fietsers overtijgen binnenkort de half miljard euro per jaar. De zorgkosten van LEV gebruikers zijn vooralsnog nihil in Nederland maar ook in andere Europese landen. Als die kosten de kosten van fietsers overstijgen mag de Fietsersbond weer wat zeggen. Tot die tijd hebben ze hun handen vol om hun eigen asociale achterban eens op te voeden.

Nieuw is ook dat de fietslobby het aantal ongevallen met een elektrische step per 1 miljoen afgelegde kilometers vergelijkt met de fiets. Favoriete voorbeeld is Noorwegen want daar zijn 89 e-step ongevallen tegen 8 ongevallen op de fiets per 1 miljoen afgelegde kilometers. De onderzoeksgegevens verzwijgen alleen dat het voornamelijk om deelstep ongevallen gaat en dat de oorzaak van de ongevallen een slechte infrastructuur is zoals gaten in de weg. In het rapport staat dat fietspaden (zoals we in Nederland hebben) de veiligheid juist verbeteren maar dat verzwijgt de fietslobby.