Position Paper

Position paper Nederlandse PLEV gebruikers

Personal Light Electric Vehicles is een deftige verzamelnaam voor gebruikers van een zelf balancerende éénwieler, long- of skateboard of een e-stepje aangedreven door een of meer elektrische motoren. Niet alleen bijzonder milieuvriendelijk maar ideaal voor persoonlijke mobiliteit en om de groei van mobiliteit in grote steden te ontlasten. Niet vergelijkbaar met zelfontbrandend kinderspeelgoed uit China zoals een Hoverboard maar kwalitatief degelijk, hoogwaardig maar vooral veilig vervoer. 

Waarom Personal?

Wij zijn vooral voor persoonlijk gebruik van Light Electric Vehicles. Dit omdat gebruikers zich dan ook verdiept hebben in hun vervoersmiddel en bij aankoop ook een degelijk en goed advies hebben gekregen over de mogelijkheden en veiligheid. Wat op dit moment onder de huidige PLEV gebruikers in Nederland opvalt is dat er vrijwel geen ongevallen met letsel zijn. Er valt wel eens iemand van zijn elektrische skateboard maar die gevallen zijn nihil. 

Bereikbaarheid

Door het gebruik van PLEV’s neemt het autogebruik af. Een PLEV is ook een volwaardig alternatief voor een fiets en neemt nauwelijks ruimte in het OV in en er is geen stalling nodig. In dichtslibbende steden met tweemaal daagse verkeersinfarcten zijn PLEV’s een goed alternatief om de verkeerschaos te ontlasten. Een PLEV is ook te gebruiken als alternatief voor OV. Als je uit je trein komt en dan nog een kwartier op de bus of tram moet wachten bijvoorbeeld. 

Reistijd

Uit onderzoek blijkt dat de reistijd van de gemiddelde werknemer met een PLEV dagelijks al gauw met 30 minuten afneemt. Dat is zo’n 100 uur op jaarbasis.

Recreatie 

Naast zakelijk gebruik is een PLEV ook zeer goed te gebruiken voor recreatie en uit de ondertekeningen van de petitie blijkt dat er veel mensen een PLEV gebruiken vanwege hun gezondheid. Mensen die COPD hebben willen graag een e-step, oudere mensen willen hun balans op orde houden met een eenwieler en er zijn ook mensen die anders niet buiten komen. Ze zien er geen noodzaak toe maar een elektrisch skateboard brengt ze op plekken waar ze daarvoor nog niet geweest zijn. We zien ook vaak dat gebruikers van dezelfde PLEV’s zoals een Onewheel of een ESK8 veel met elkaar optrekken en Group rides organiseren. Ook mensen die anders in een sociaal isolement terecht zouden komen omdat ze alleen maar binnen zitten om te gamen. Het is geen kritiek, het is slechts een voorbeeld. 

Wetgeving 

Er is op dit moment geen wetgeving voor PLEV’s. Gebruikers worden nu bijna gelijkgesteld aan een verboden motorclub. Zelfs al zijn er mazen in de wet waardoor bijvoorbeeld eenwielers zoals de Onewheel wel zijn toegestaan dan worden gebruikers daarvan gezien als mensen die op verboden voertuigen rondrijden inclusief buitensporig hoge boetes, inbeslagname en zelfs rechtszaken. De korpsleiding liet onlangs weten dat “handhaven voor de politie geen prioriteit heeft en agenten zullen er ook niet actief op controleren” Dat klopt maar motoragenten wel….

Lidstaten

In 18 EU-lidstaten en Noorwegen zijn PLEV’s al toegestaan. Luxemburg wil zich nog aansluiten bij het Europese PLEV pact maar wil geen huursteps maar heeft ze wel gekregen. Dat snappen we wel. Sommige landen worstelen nog met toelating maar als je kijkt waarom dan is dat vaak ook verklaarbaar. In Nederland hebben we overal prachtige fietspaden en asfalt. Perfect terrein voor PLEV’s. 

Hoeveel gebruikers zijn er al? 

Als we naar de huidige groep gebruikers kijken dan schatten we dat er inmiddels al zo’n 10.000 mensen in Nederland rondrijden op een PLEV. 10.000 mensen die onverzekerd zijn en nog nooit ernstige schade hebben veroorzaakt. Dat is met de kennis van nu en we hopen dat, dat zo blijft. 

Verzekering

Het lijkt ons logisch dat Nederlandse PLEV gebruikers gelijkstelt worden aan de gebruikers in de Europese lidstaten. Daar vallen PLEV’s meestal onder een aansprakelijkheidsverzekering. Niet zo vreemd want met 25 KM/u kan je gelijkgesteld worden aan een gebruiker van een fiets. Nu doen we dat in Nederland ook al met E-bikes en die halen ook al gauw snelheden van 35 KM/u. 

Als je als Nederlander naar België, Duitsland of Frankrijk gaat en daar een e-step huurt omdat het hier niet mag kan je net zo goed hier rond gaan rijden. Je (AVP) aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die je met een deelstep veroorzaakt in het buitenland ook vaak niet. Let hier dus goed op. 

Regels

Heel eenvoudig net als in België gelijkstellen aan een fiets en maximaal 25 km/u. 

  • Maximaal gewicht 35 kilo
  • PLEV is alleen geschikt voor vervoer van 1 persoon
  • Altijd aangedreven door een elektrische motor
  • Heeft een betrouwbare rem
  • Hand uitsteken om richting aan te geven 
  • Bel aangeraden, verlichting na schemer verplicht,
  • helmplicht 
  • Minimale leeftijd 16 jaar
  • Aansprakelijkheidsverzekering tot 25 KM/u 

PLEV gebruikers in Nederland willen graag meewerken, meedenken en meepraten om hun PLEV’s legaal te maken. Nu rijden er veel onverzekerd rond en riskeren daarmee een boete.

Position Paper